News
Local

Bivši studentski dom Borići renoviran zahvaljujući EU

(Bihać, 21.07.2022.) Šef banjalučkog Ureda Delegacije EU u BiH Simone Guerrini u prisustvu savjetnika ministra sigurnosti Saše Kecmana, premijera Unsko-sanskog kantona (USK) Mustafe Ružnića, zamjenika direktora Službe za poslove sa strancima BiH Mirsada Buzara, gradonačelnika Bihaća Šuhreta Fazlića i šefice misije IOM-a BiH Laure Lungarotti otvorio je danas novouređeni nekadašnji studentski dom u Bihaću. Rekonstrukcija fasade je vrijedna preko 200.000 konvertibilnih maraka, a u cjelokupnu rekonstrukciju i upravljanje privremenim prihvatnim centrom (PPC) Borići, Evropska unija je do sada uložila više od milion eura.
Evropska unija je pružila značajnu finansijsku i tehničku pomoć za podršku vlastima BiH da osiguraju adekvatnu pomoć migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama u vrijednosti od preko 100 miliona eura. Zahvaljujući pomoći EU, uspostavljeni su i podržani privremeni prihvatni centri u BiH, uključujući i privremeni prihvatni centar Lipa za smještaj migranata, izbjeglica i tražilaca azila.
“Pet godina nakon početnog odgovora u BiH, čini se da se migracijski kontekst stabilizirao. Nadovezujući se na iskustvo iz 2017. godine, Ministarstvo sigurnosti BiH i druge nadležne lokalne vlasti su pokazale jasnu opredijeljenost da upravljaju odgovorom na mješovite migracije, naročito kroz koordinaciju partnera i upravljanje centrima. Želim izraziti svoju zahvalnost građanima Bihaća, Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Ganuti smo strpljenjem, razumijevanjem, tolerancijom i podrškom građana”, rekao je Guerrini.
Grad Bihać je u decembru 2018. velikodušno pristao na smještaj migrantskih i izbjegličkih porodica sa djecom u PPC Borići, te se od tada ovaj objekat koristi za smještaj porodica sa djecom, djece bez pratnje i djece odvojene od roditelja i drugih ranjivih migranata. Zgrada je od velike važnosti za građane Bihaća i njena obnova će na kraju, kada lokacija više ne bude potrebna za smještaj migranata, omogućiti da se zgrada vrati gradu u boljem stanju nego prije.
“Ovo je dan koji treba da simbolizira zajedničko djelovanje međunarodnih institucija, lokalnih vlasti, prije svega Grada Bihaća i Vlade USK, te građana Bihaća.”, rekao je gradonačelnik Bihaća Fazlić.
“PPC Borići je još jedan projekat koji se uspješno realizuje. Trenutno na području USK postoje dva privremena prihvatna centra za migrante u kojima je smješteno ukupno oko 500 migranata.  Hvala svim organizacijama koje pružaju bilo koje vrste usluga u ovom privremenom prihvatnom centru i nadamo se da ćemo u narednom periodu nastaviti jačati saradnju”, kazao je Buzar ispred Službe za poslove sa strancima BiH.
Za upravljanje bilo kojom krizom, potrebna je jaka koordinacija svih učesnika u procesu. Hvala Ministarstvu sigurnosti i Službi za poslove sa strancima koji su uspostavili dobru koordinaciju koja je odmah urodila plodom, od uspostavljanja PPC Lipa pa do mnogih drugih projekata”, rekao je premijer USK Ružnić. “U protekle četiri godine, svako je dao svoj doprinos, dali smo jedno novo lice, novu sliku migracijama u BiH i USK. Danas, upravljanje migracijama ima jedno novo lice, novu fasadu, kao što je to slučaj i sa objektom Borića.”
„IOM, kao tehnički partner i partner EU i vlasti u kreiranju politika u sklopu projekta „Podrška EU migracijama i upravljanju granicom u Bosni i Hercegovini“, podržava vlasništvo države nad odgovorom na mješovite migracije postepenim prenosom odgovornosti za upravljanje privremenim prihvatnim centrima kao i pružanjem pomoći utemeljene na zaštiti“, rekla je šefica misije IOM-a u BiH, gđa. Lungarotti.

Borici event

Udruživanjem snaga s IOM-om i u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA-om i Danskim vijećem za izbjeglice, EU je također obezbijedila podjelu hrane i vode, sanitarije, odjeće i usluga psihološkog savjetovanja, kao i pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama za migrante koji borave u BiH. Sredstva koja obezbjeđuje Evropska unija koriste se i za nabavku opreme i tehničku pomoć Ministarstvu sigurnosti, Službi za poslove sa strancima, Graničnoj policiji i Sektoru za azil BiH, Državnoj agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), MUP-u Unsko-sanskog kantona, Zapadnohercegovačkog kantona, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i drugim institucijama i agencijama.
EU i IOM, zajedno sa partnerima, također nastoje osigurati da intervencije odgovore na zahtjeve koje su izrazile lokalne zajednice, a koje podstiču međusobno razumijevanje između zajednica domaćina i migranata.
U prihvatnom centru Borići trenutno su smještena 243 migranta, uglavnom porodice sa djecom iz Burundija, Kube i Afganistana.