News
Local

KONKURS

Međunarodna organizacija za migracije – IOM Bosna i Hercegovina

Kulturno – sportski i rekreacioni centar Ilidža (KSIRC Ilidža)

Kulturno – sportski i rekreacioni centar Hadžići (KSIRC Hadžići)

 

U okviru projekta „Bosna i Hercegovina: Jačanje društvene kohezije u zajednicama u kojima borave ljudi u pokretu“ za koji je sredstva osigurala  Služba za instrumente vanjske politike (FPI) Evropske Unije u okviru instrumenta koji doprinosi stabilnosti i miru (IcSP)

 

raspisuju

likovno – grafički

KONKURS

na temu

“PUT OKO SVIJETA”

 

Pozivamo srednjoškolce (i maturante) sa područja opština Ilidža i Hadžići da se slanjem svojih likovnih i grafičkih radova na temu iz naslova prijave na naš nagradni konkurs!

 

Da biste učestvovali na konkursu potrebno je da (putem pošte ili lično na adresu) dostavite svoje radove u zatvorenoj koverti. Vaši radovi trebaju sadržavati osnovne kontakt podatke autora na koje možete biti kontaktirani. Napominjemo da jedan autor može da učestvuje sa jednim likovnim i jednim grafičkim radom.

 

Vaše radove šaljete na adrese:

HADŽIĆI

Kulturno sportski i rekreacioni centar Hadžići

6. mart, br. 21

 

ILIDŽA

Kulturno sportski i rekreacioni centar Ilidža

Mala aleja, br. 67

 

sa naznakom *KONKURS – IOM – KSIRC*

najkasnije do 30. juna 2022. godine!

 

Konkurs je otvoren isključivo za likovne i grafičke radove učenika srednjih škola iz Ilidže i Hadžića.

Napomena: Radovi i prijave sa prostora drugih lokalnih zajednica u BiH neće biti uzeti u razmatranje zbog specifičnosti projekta i unaprijed definisanih geografskih lokacija.

Izbor najboljih radova biće povjeren korisnicima privremenog prihvatnog centra Ušivak, srednjoškolskog uzrasta sa kojima će 10 autora najboljih radova iz Ilidže i 10 iz Hadžića boraviti na jednodnevnom adrenalinskom izletu u organizaciji IOM i KSIRC Ilidža i Hadžići!

Prijavom na konkurs autori daju pravo IOM Bosna i Hercegovina da radove zaprimljene u sklopu konkursa koristi za dalje programske aktivnosti.

Sve dodatne informacije možete zatražiti slanjem elektronskog upita na mikovacevic@iom.int