News
Local

Borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na zapadnom Balkanu: IOM okupio ključne regionalne aktere u Budvi, Crna Gora

Budva -24. mart 2022. Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizovala je  regionalni sastanak ključne aktere sa Zapadnog Balkana koji se bave suzbijanjem krijumčarenja migranata i trgovine ljudima (THB).

Sastanak, koji je okupio članove Udarnih grupa za suzbijanje krijumčarenja migranata i koordinatore za borbu protiv trgovine ljudima iz jurisdikcija Zapadnog Balkana (predstavnike tužilaštava, ministarstava unutrašnjih poslova/sigurnosti, graničnih policija), poslužio je kao platforma za razmjenu najboljih praksi i razgovor o izazovima sa kojima se susreću i mogućnostima za produbljivanje saradnje.

Organizovan u okviru projekta “Zajednička akcija Zapadnog Balkana protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima“ (WBJAST) uz podršku Ministarstva inostranih poslova Danske, sastanak je imao za cilj da doprinese unapređenju koordinacije i saradnje između jurisdikcija u regionu.

Od 2015. godine, oko 1,5 miliona migranata je prošlo kroz Zapadni Balkan. Povećana i složenija mješovita migracijska kretanja u proteklih par godina izvršila su dodatni pritisak na partnere Zapadnog Balkana da odgovore na potrebe migranata u tranzitu, posebno onih najugroženijih. Europol je 2020. godine zabilježio porast aktivnosti krijumčarenja migranata u regiji, sa pogoršanjem u načinu iskorištavanja ranjivosti migranata kako bi izbjegli granične kontrole. Rano i proaktivno prepoznavanje rizika i ranjivosti među mješovitim migracionim tokovima ostaje izazov i prepreka za vlasti za efikasno suzbijanje trgovine ljudima. Primjena regionalnog i multisektorskog pristupa za identifikaciju i primjenu inovativnih rješenja – posebno digitalnih i IT alata – ključna je za prevazilaženje tih prepreka i borbu protiv kontinuiranih promjena u modalitetima i trendovima.

„Ovi sastanci su ključni za jačanje operativne saradnje kroz neposredne i direktne kontakte, koje postojeće formalne procedure često otežavaju“, istakao je jedan od učesnika.

U okviru trogodišnjeg WBJAST projekta započetog u oktobru 2021., IOM doprinosi boljem upravljanju migracijama u mješovitim migracionim tokovima na Zapadnom Balkanu kroz jačanje efektivnih praksi borbe protiv krijumčarenja i trgovine ljudima, u skladu sa pristupima osjetljivim na zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima (VOT). IOM prepoznaje važnost redovne saradnje i koordinacije i posvećen je poboljšanju razmjene najboljih praksi i naučenih lekcija između aktera širom regiona.

Regionalna inicijativa će također imati za cilj jačanje napora na prevenciji, zaštiti i krivičnom gonjenju u borbi protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima u svim jurisdikcijama Zapadnog Balkana. Posebna pažnja će se također posvetiti jačanju zaštite i osnaživanja ranjivih kategorija migranata prema pristupu zasnovanom na pravima i osjetljivom na žrtve. IOM će nastaviti da gradi odlične odnose sa relevantnim partnerima u regionu kako bi implementirao ovu inicijativu.

Za više informacija, molimo kontaktirajte IOM za Zapadni Balkan iomwesternbalkans@iom.int.
 

SDG 10 - Reduced Inequalities