News
Local

Konsultativna sesija sa partnerima iz zdravstvenog i sektora informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz Federacije BiH

U Sarajevu je 27. septembra 2021. godine održana konsultativna sesija sa partnerima iz informaciono-komunikacijskih tehnologija (IKT) iz Bosne i Hercegovine (BiH) u vezi sa preliminarnim rezultatima i preporukama proizašlim iz istraživanja “Iseljavanje zdravstvenih radnika i stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacijskih tehnologija iz Bosne i Hercegovine: Izazovi i mogućnosti’. Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija članica Bit Alliance i IOM-a koji su ujedno bili i domaćini ovog događaja.

Istraživanje je provedeno u okviru Projekta radnih migracija koji se primarno bavi tematikom radnih migracija radnika zdravstvenog i IKT sektora u Bosni i Hercegovini, te za cilj ima stvaranje realističnijeg, naučno – utemeljenog prikaza radnih migracija navedenih sektora iz Bosne i Hercegovine, obzirom da prethodno nije sprovedeno niti jedno sveobuhvatno naučno istraživanje na ovu veoma aktuelnu temu. Konsultacije su sastavni dio procesa istraživanja te će zaključci sa ovih sesija biti reflektirani u finalnoj publikaciji.

Govornici i učesnici su istakli multidimenzionalnost ove problematike te istakli važnost sprovođenja ovakvog pilot projekta kao temelja za dalja istraživanja i kreiranja pristupa i strategija za rješavanje ovog problema sistemski i strateški. Predstavnici IOM-a su naglasili kako je cilj konsultacija sa predstavnicima IKT sektora da se iznesu konkretni i stvarni problemi s kojima se ovaj sektor suočava, koji će poslužiti kao polazna tačka za dalje promišljanje i  kreiranje prijedloga zakona u budućnosti.

Učesnici su se složili kako je ova industrija neupitno najprofitabilnija i najbrže rastuća strateška industrija. Također su diskutovali o motivima odlaska profesionalaca ove struke te su istaknuti različiti motivi koji uključuju političke, socijalne čak i ekološke motive kao dominantnije u odnosu na ekonomske, što predstavlja svojevrsnu specifičnost ovog sektora u BiH. Također je istaknuto kako IKT profesionalci nemaju dovoljno jasan karijerni put i mogućosti napredovanja u BiH, što stavlja nedostatak motivacije i izazova u sami vrh ljestvice motiva za odlazak.

Na konsultacijama su se govornici i učesnici također osvrnuli na činjenicu kako u ovoj struci nije potrebno da osoba fizički migrira da bi radila internacionalno, te kako većina IKT kompanija podržava „remote“ rad. Među učesnicima su bili i predstavnici koji su istaknuli kako imaju snažnu želju i volju da ostanu u BiH, te su pokrenuli uspješne IKT firme u lokalnim zajednicama, no istakli  nedostatak infrastrukture i neprilagođen zakonodavni okvir za bavljenje ovakvom vrstom posla.

SDG 10 - Reduced Inequalities