Publications

Here you can find various publications for download. To download, please click on the document title.

2020

Dijaspora za razvoj: Prenos znanja iz iseljeništva 2018-2020

Globalna konkurentnost Bosne i Hercegovina – kako javnog tako i privatnog sektora, je od izuzetne važnosti. Saradnja sa dijasporom, što je puno više od finansijskog ulaganja, je ključna za jačanje konkurentnosti u svim sferama djelovanja. Doprinos dijaspore u prenosu novih ideja, znanja i inovacija je presudan - i to je jedan od glavnih ciljeva u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” koji je projekat Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Uspješne priče ostvarene kroz transfer znanja koje predstavljamo u ovoj brošuri su primjer kako dijaspora doprinosi razvoju novih ideja, modernih dostignuća i inovativnih rješenja u Bosni i Hercegovini. Od prenosa znanja u sviranju klavira od vrhunske koncertne pijanistice, otkrivanja najdubljih tajni svemira i neograničene kreativne mogućnosti plastične hirurgije, do učenja upravljanja robotima u izazovnim okruženjima i inovativnim operativnim zahvatima u ortopedskoj hirurgiji u BiH - kada je u pitanju vrijednost znanja iz dijaspore - granice ne postoje.

 

“Rapid Assessment of Impact of COVID-19 on the diaspora, emigrants and their contribution to the development of Bosnia and Herzegovina”

  

Bosnia and Herzegovina (BiH) is a country that depends heavily on inflows of remittances; in 2018 remittances accounted for 10.5 per cent of the country’s GDP1 making it the second most remittance-dependent country in Europe. Due to this, the economy is extremely vulnerable to foreseen declines in remittances. As the coronavirus pandemic hits jobs and wages in many sectors of the global economy, including those depending on migrant workforce, a decline in the amounts of remittances sent by these workers to their families looks increasingly likely as many of them have already lost or are at risk of losing employment. As they lose income, they will send fewer funds home which in turn will have negative effects on the country’s economy, migrants’ families and communities of origin.

As a response to the COVID-19 pandemic, IOM’s mission in BiH conducted a rapid assessment to gather information on the impact of the pandemic on diaspora members from BiH and the consequent implications on their contributions to the home country be it through remittances, investments, return, tourism and others. Data was collected from a total of 217 respondents to an online survey during the period 2 June – 5 July 2020.

 

2018

Guidelines for Work of Regional Monitoring Teams for Combbating Trafficing in Human Beings in Bosnia and Herzegovina Guidelines for Work of Regional Monitoring Teams for Combbating Trafficing in Human Beings in Bosnia and Herzegovina

Smjernice za postupanje regionalnih monitoring timova za borbu protiv trgovine ljudima u BiH

Enhancing Counter Trafficking in Crisis in Western Balkan

Unapređenje borbe protiv trgovine ljudima u krizi na Zapadnom Balkanu

Unapređenje borbe protiv trgovine ljudima u krizi na Zapadnom Balkanu

Зајакнување на борбата против трговија со луѓе за време на криза во Западен Балкан 

 Avancimi i Përpjekjeve kundër Trafikimit në Kohën e Krizës në Ballkanin Perëndimor 

2016

 

 Strategija u oblasti migracija i azila i Akcioni plan za period 2016-2020

 Misija i ja-Snaga vojske nije u oružju, snaga je u čovjeku

 Mission and me-The strength of an army is not in its weapons, its strength is in its people

 Pregled rada centara za mentalno zdravlje u Bosni i Hercegovini

 STS Guidebook

 STS Vodič

 Diaspora and development of Bosnia and Herzegovina (2016-2020)

 

2015

 HIV/AIDS Prevention Programme for Migrants and Mobile Populations in Bosnia and Herezgovina

 Strengthening the Fight against Trafficking in Persons and Migrants Smuggling in the Western Balkans

 Labour Mobility as a Factor of Development in South-East Europe

Ako imaš manje od 18 godina i putuješ bez pratnje odrasle osobe

        

If you are less than 18 years old and travelling without the company of an adult, in Bosnia and Herzegovina

        

 Transition from military to civilian life counseling-models of counseling

Prelazak iz vojnog u civilni život savjetovanje-Modeli savjetovanja u tranziciji iz vojnog u civilni život

        

 

2014

 Needs Assessment Research: The Regional Counter Trafficking Situation in the Western Balkans

 Procjena Potreba: Trgovina ljudskim bićima na Zapadnom Balkanu

 Analysis of Impact of Floods on Mental Health of Population in Bosnia and Herzegovina

 Analiza Uticaja Poplava na Mentalno Zdravlje Stanovništva u Bosni i Hercegovini 

 Mapiranje Stanja Pružanja Usluga u Oblasti Mentalnog Zdravlja u Bosni i Hercegovini

 Mental Health Service Provision Status Mapping in Bosnia and Herzegovina

 NATO Programme for Released Personnel of the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina

 Assessment of the Results Achieved in Regard to Social, Economic and Institutional Capacity Building Aspects in the Frame of the NATO-PERSPEKTIVA Programme 

 

2013

 Transition and reintegration of woman discharged from the Armed Forces of Bosnia and Herzegovina

 

2011

 Report on Research: Diaspora-Saving based fund for rural entrepreneurs, Bosnia and Herzegovina

 BiH ili ne BiH? Izvještaj o povratku mlade dijaspore na tržište rada u BiH

 Radna sveska za uposlenike Centra za informisanje, savjetovanje i obuku (CISO) Program zapošljavanja i zadržavanja mladih-YERP Vodič za informisanje i savjetovanje u pogledu radnih migracija

 Priručnik za mlade povratnike iz dijaspore

 

2010

 Maximising the Development Impact of Migration-related Financial Flows and Investment to Bosnia and Herzegovina - 2010

 Maksimiziranje Uticaja Finansijskih Tokova i Investicija Povezanih sa Migracionim Kretanjima na Razvoj Bosne i Hercegovine

 LINK - MRF Budapest regional newsletter for Central and South-Eastern Europe - October 2010 Edition

 Migration and Development: Migrant Stories

 

2009

 Migracioni Profil Bosne i Hercegovine 2009

 Bosnia and Herzegovina Migration Profile 2009

 Program obuke iz oblasti imigracija i azila (2009 - 2011)

 Immigration and asylum training program (2009 - 2011)

 Maximising the Development Impact of Migration-related Financial Flows and Investment from Austria to Bosnia and Herzegovina - 2009

 Migracioni Profil Bosne i Hercegovine 2009

 Standardi sigurnih kuca za zrtve trgovine ljudima Bosna i Hercegovina

 Klasteri - poslovno umrežavanje

 MANUAL - Resettlement and Reintegration of Personnel in Transition

 PRIRUČNIK - zbrinjavanja i reintegracije personala u tranziciji

 Labour Migration Patterns, Policies and Migration Propensity in the Western Balkans

 

2008

 Strategija u oblasti imigracije i azila i akcioni plan 2008 - 2011

 Migration & Asylum Strategy and Action Plan 2008-2011

 Priručnik za uspostavu djelotvornih politika rada u upravljanju migracijama u zemljama porijekla i zemljama odredišta

 

2007

 Bosnia and Herzegovina Migration Profile - 2007 

Priručnik za provođenje mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske

        

 

2006

 Aeneas Programme: Financial and Technical Assistance to Third Countries in the Field of Migration and Asylum

 

2004

Changing Patterns and Trends of Trafficking in Persons in the Balkan Region Changing Patterns and Trends of Trafficking in Persons in the Balkan Region

 Osnove upravljanja migracijama Vodič za kreatore politike djelovanja-Drugi dio Kreiranje politike migracija

 Osnove upravljanja migracijama Vodič za kreatore politike djelovanja i praktičare-Treći dio Upravljanje migracijama