(Produžetak) JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Ažuriranje nastavnog plana i programa obuke o suzbijanju trgovine ljudima za policijske službenike u BiH i pružanje stručne podrške u uvođenju sektorske i međusektorske obuke o suzbijanju trgovine ljudima

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Ažuriranje nastavnog plana i programa obuke o suzbijanju trgovine ljudima za policijske službenike u BiH i pružanje stručne podrške u uvođenju sektorske i međusektorske obuke o suzbijanju trgovine ljudima

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za „Ažuriranja nastavnog plana i programa obuke o suzbijanju trgovine ljudima za policijske službenike u BiH i pružanje stručne podrške u uvođenju sektorske i međusektorske obuke o suzbijanju trgovine ljudima“ koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije kompanijama kao i administrativni zahtjev koje će dobavljači morati slijediti kako bi ripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u.

 

NABAVKA

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

PRODUŽENI ROK

Ažuriranja nastavnog plana i programa obuke o suzbijanju trgovine ljudima za policijske službenike u BiH i pružanje stručne podrške u uvođenju sektorske i međusektorske obuke o suzbijanju trgovine ljudima

USLUGA

29.09.2021.

13.10.2021.

18.10.2021.

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

Rok za dostavljanje ponude je petak 18.10.2021. 12:00 poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

n/r Odjel za Nabavke

                                                                                                     
dok ponuda treba da bude validna 90 dana nakon podnošenja ponude.

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int

 

Napomena: Rok za pojašnjene poruka je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

 

 

Closing Date: 
Monday, October 18, 2021
English