PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Završna eksterna sveobuhvatna evaluacija za projekt 'Prevencija nasilnog ekstremizma putem lokalnih glasova i inicijativa na Zapadnom Balkanu'

 

 

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

Završna eksterna sveobuhvatna evaluacija za projekt 'Prevencija nasilnog ekstremizma putem lokalnih glasova i inicijativa na Zapadnom Balkanu'

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane kompanije da dostave svoje ponude po navedenom javnom pozivu za Završna eksterna sveobuhvatna evaluacija za projekt 'Prevencija nasilnog ekstremizma putem lokalnih glasova i inicijativa na Zapadnom Balkanu', koju navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu.

 

Uz ovaj zahtjev za ponudu, nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i dostavili svoje ponude na razmatranje IOM-u. Svi dokumenti moraju biti potpisani i sa pečatom kompanije.

 

JAVNI POZIV

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

PRODUŽENI ROK

Završna eksterna sveobuhvatna evaluacija za projekt 'Prevencija nasilnog ekstremizma putem lokalnih glasova i inicijativa na Zapadnom Balkanu'

USLUGA

27.08.2021.

06.09.2021.

10.09.2021.

 

 

 

 

 

 

IOM zadržava pravo da prihvati ili odbije bilo koju ponudu i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e o osnovu  odluke IOM-a.

 

Produženi rok za dostavljanje ponuda je petak, 10.09.2021. godine do 15:00h, putem e-maila na sljedeću adresu: SJJPROC@iom.int

 

Naglašavamo da ponuda treba da bude validna 60 dana od dana podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu zatražiti opće instrukcije za dobavljačekao i administrativne zahtjeve slanjem zahtjeva na e-mail adresu: sjjproc@iom.int

Napomena: Rok za pojašnjenje ponuda je 2 dana prije isteka ovog oglasa.

Molimo vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju kako bi vaša ponuda bila potpuno kompletirana, te da uz ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB sticku.

 

 

 

Closing Date: 
Friday, September 10, 2021
English