PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – RAZVOJ ONLINE BAZE PODATAKA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

 

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  – RAZVOJ ONLINE BAZE PODATAKA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude u javnom pozivu za razvoj online baze podataka za potrebe agencija za spovođenje zakona. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

Naslov

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

PRODUŽENI ROK

Razvoj e-learning platforme i dodatnih IT alata

NABAVKA

24.05.2021

14.06.2021

29.06.2021

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

Rok za dostavljanje ponude je petak 29.juni 2021. godine do 17:00h poštom na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

Procurement Unit

dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Kriterij pri ocjenjivanju ponuda je naveden u tenderskoj dokumentaciji.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese [email protected]

 

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikacije, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB-u.

 

 

Closing Date: 
Tuesday, June 29, 2021
English