PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – NABAVKA I ISPORUKA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

 

 

PRODUŽENJE JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA –  NABAVKA I ISPORUKA VOZILA ZA POTREBE AGENCIJA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Međunarodna organizacije za migracije (IOM) poziva sve zainteresovane kvalifikovane dobavljače da dostave svoje ponude po javnom pozivu za nabavku i isporuku vozila za potrebe agencija za spovođenje zakona. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, minimalne tehničke specifikacije vozila, kao i administrativni zahtjevi koje će dobavljači morati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u. 

 

LOT 2

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

Nabavka i isporuka kombi (7+1) vozila

NABAVKA

25.06.2019

03.07.2019.

          

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke i odbije sve dostavljene ponude, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema oštećenom dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše oštećenog dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponude je srijeda 03. juli 2019. godine do 13:00h poštom na sljedeću adresu:

International Organization for Migration

Zmaja od Bosne bb, 71 000 Sarajevo,

Procurement Unit

dok ponuda treba da bude validna 60 dana nakon podnošenja ponude.

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima i administrativne zahtjeve putem e-mail adrese sjjproc@iom.int,

Molimo Vas da pažljivo pregledate tendersku dokumentaciju i specifikacije električnih generatora, kako bi Vaša ponuda bila potpuno kompletirana te da uz vašu ponudu dostavite i elektronsku kopiju ponude na CD-u ili USB-u.

 

 

Closing Date: 
Wednesday, July 3, 2019
English