POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA - Rekonstrukcija Centra za Socijalni Rad Bihac (IOM BiH - BHRI057)

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U BIHAĆU

 

Međunarodna organizacije za migracije (IOM), u sklopu projekta BHRI, poziva sve zainteresovane kvalifikovane izvođače radova da dostave svoje ponude prema pozivu za “građevinske radove na rekonstrukciji JU Centra za socijalni rad u Bihaću” prema predmjeru radova (BoQ) koje navodimo u našem zvaničnom upitu za ponudu. Uz ovaj zahtjev za ponudu nalaze se i opće instrukcije dobavljačima koje uključuju instrukcije dobavljačima, predmjere radova i administrativne zahtjeve koje će dobavljači trebati slijediti kako bi pripremili i podnijeli svoje ponude na razmatranje IOM-u.

 

 

Poziv za dostavljanje ponuda

VRSTA

DATUM OBJAVE

KRAJNJI ROK

BHRI057 – Građevinski radovi - rekonstrukcija JU Centra za socijalni rad u Bihaću

RADOVI

07.08.2019

22.05.2019

 

 

IOM zadržava prava da prihvati ili odbije bilo koju ponudu, i da otkaže proces nabavke u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, bez ikakve eventualne odgovornosti prema dobavljaču/ima ili bilo koje obaveze da informiše dobavljača/e po osnovu IOM odluke.

 

Rok za dostavljanje ponuda je četvrtak, 22 avgust 2019. godine, do 17:00h, a zainteresovani izvođači ponude mogu dostaviti poštom ili lično na sljedeću adresu:

 

International Organization for Migration (IOM) – BHRI Program

UN Common House

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

Attention: BHRI Procurement unit

Mail: bhrisarajevo@iom.int

 

 

Sve zainteresovane kompanije mogu preuzeti opće instrukcije dobavljačima, predmjer radova i administrativne zahtjeve i putem e-mail adrese: bhrisarajevo@iom.int

Molimo Vas da obratite pažnju na zahtjeve Upita za dostavljanje ponuda i opšte instrukcije dobavljačima, s obzirom na to da nekompletne ponude neće biti uzimane u razmatranje. Željeli bismo naglasiti da nije dopušteno vršiti nikakve izmjene tekstu i naznačenim količinama u troškovniku/predmjeru radova.

 

Naznačeni rok za pojašnjenje dokumentacije iz Poziva za dostavljanje ponuda je 15 avgust 2019. godine.

 

Pomenutu dokumentaciju iz Poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U BIHAĆU

Closing Date: 
Thursday, August 22, 2019
English