Youth from Zavidovići had an opportunity to learn the basics of project writing

Date Publish: 
Monday, November 12, 2018

 

Mladi iz Zavidovića proteklog vikenda imali su priliku da nauče osnove pisanja projekata na treningu koji je održan u prostorijama Ambasade lokalne demokratije u Zavidovićima, a na kojem je učestvovalo 13 učesnika. Kroz praktične primjere, trener je učesnicima pokušao objasniti koji su to osnovni elementi potrebni za pisanja projekata, te im je tako približio pojmove i elemente koji su neophodni za izradu projektnog okvira, kao što su SWOT analiza (analiza koja pomaže prilikom izrade strategije) i smart metodologija. Pored toga, učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa osnovnim i neophodnim projektnim aktivnostima koje određeni projekat čine opravdanim i korisnim.  

Cilj ovog treninga bio je učesnicima približiti sam proces ispravnog pisanja projekata i tako ih osposobiti da svoje ideje sprovedu u stvarnost tako što će kroz različite projekte obezbijediti potrebna finansijska sredstva za određene svrhe. 

Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicima u Bosni i Hercegovini” koji sprovodi IOM uz finansijsku podršku USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo i Ambasade Republike Italije. 

***

Youth from Zavidovići had an opportunity to learn the basics of project writing on the training held in the premises of the Local Democracy Embassy last weekend, with 13 participants. Through practical examples, the trainer tried to explain basic elements needed for project writing, bringing terms and elements necessary for making project framework closer to participants, including SWOT analysis (analysis helping the making of the strategy) and smart methodology. Participants had also a chance to get familiar with basic and necessary project activities that make a project justified and useful. 

The goal of this activity was to bring the process of the correct project writing closer to participants and to enable them to implement their ideas by providing funds for specific purposes from different sources.  

These are the activities within the project "Community Based Approach to Support to Youth in Targeted Communities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.