Youth from the local community of Brijesce (Novi Grad Sarajevo) participated in the fourth MoviEQ workshop

Date Publish: 
Friday, May 4, 2018

 

Youth from the local community of Brijesce (Novi Grad Sarajevo) participated in the fourth MoviEQ workshop and through interesting content they had the opportunity to acquire new emotional intelligence skills and increase their level of integrative complexity, a more complex view of the world. Through a four-day workshop, youth have applied learned techniques of active listening and conflict resolution, made videos of conflicting parties and thus recognized the media's responsibility in highlighting differences between groups. This activity is part of the IOM's "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" project supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***

Mladi iz mjesne zajednice Briješće (Novi Grad Sarajevo) učestvovali su u četvrtoj MoviEQ radionici i kroz zanimljive sadržaje imali su priliku da steknu nove vještine emocionalne inteligencije i povećaju svoj nivo integrativne kompleksnosti, složenijeg pogleda na svijet. Kroz četvorodnevnu radionicu, mladi su primijenili naučene tehnike aktivnog slušanja i rješavanja konflikta, pravili video priloge o sukobljenim stranama i tako spoznali odgovornost medija u naglašavanju razlika među grupama. Ova aktivnost dio je projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini” koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u BiH.