Youth from the local communities of Cirkin Polje and Cejreci (Prijedor) participated at the third Community Dialogue

Date Publish: 
Friday, April 20, 2018

 

Youth from the local communities of Cirkin Polje and Cejreci (Prijedor) at the third "Community Dialogue" spoke about problems such as lack of cultural content, traffic signs and playgrounds in the places where they live. They also presented several ideas of how this to be solved, so in the future they will work on the preparation of project proposals! These are the activities within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina ", implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevoand the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***

Mladi iz mjesnih zajednica Čirkin Polje i Čejreci (Prijedor) na trećem "Dijalogu u zajednici" govorili su o problemima kao što su nedostatak kulturnih sadržaja, saobraćajnih znakova i neuslovnih igrališta u mjestima u kojima žive. Oni su iznijeli i nekoliko ideja kako bi ovo moglo da bude riješeno, pa će u narednom periodu raditi na pripremi projektnih prijedloga! Ovo su aktivnosti u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.