Youth from Capljina at the second MoviEQ workshop

Date Publish: 
Monday, January 29, 2018

 

Youth from Capljina at the second MoviEQ workshop, held from January 25 to 28, through socializing, presenting, learning and thinking, realized that the world is not what it is like in the media. Ten young people received certificates for acquired knowledge and skills that will enable them to expand their views on life and raise their integrative complexity to a higher level.This is a continuation of the activities within the project ''Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina'' implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

*******************

Mladi iz Čapljine na drugoj MoviEQ radionici, održanoj od 25. do 28. januara, kroz druženje, prezentacije, učenje i razmišljanje spoznali su da svijet nije onakav kakvim se prestavlja u medijima. Deset mladih dobilo je certifikate za stečeno znanje i vještine koje će im omogućiti da prošire svoje poglede na život i podignu svoju integrativnu kompleksnost na viši nivo. Ovo je nastavak aktivnosti u sklopu projekta ''Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini'', koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.