Workshops modules for parents was held in Zavidovići

Date Publish: 
Thursday, December 6, 2018

 

Neformalna grupa „Roditelji bez granica“ iz Zavidovića održala je i treći od četiri planirana modula radionice sa roditeljima.

Učesnici su do sada imali priliku učiti o osnovnim postulatima odgoja, važnosti komunikacije i, na ovom trećem modulu, o zloupotrebi i ovisnosti o drogama. Ono što je posebno kod ovih radionica jeste činjenica da roditelji mogu da govore o svojim osjećanjima ili da kažu o čemu žele da govore, što donekle zna i oblikovati dati modul radionice.

Ove radionice dio su projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koji implementira IOM, a finansijski podržava Vlada Velike Britanije.

***

Third out of four planned workshops modules was held in Zavidovići by informal group of parents "Parents Without Borders".

Parents had the opportunity to learn about main principles of parenting, the importance of communication, and, on this third workshop module about drug misuse and addiction. What's special about these workshops is the fact that parents can talk about their feelings or that they can say what they want to talk about, what can shape that workshop module to some point.

This workshops are part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by IOM Bosnia and Herzegovina and supported by British Embassy Sarajevo.