The workshop "Strengthening Parental Skills" held in Zenica

Date Publish: 
Thursday, December 20, 2018

 

Rizični faktori, razvoj djece i njihovog samopouzdanja i što je najvažnije uloga roditelja u svemu tome, bili su tema radionice “Jačanje roditeljskih vještina” na kojoj je učestvovala grupa roditelja iz Zenice. 

Predavači i treneri bili su roditelji koji su već učestvovali na ovim radionicama te stekli dovoljno znanja i vještina koje sada mogu prenijeti i na druge što i jeste svrha rada sa roditeljima koji u najvećoj mjeri mogu pomoći djeci koja su pasivna i izložena štetnim utjecajima okoline i društva u određenoj dobi.

Radionica je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH", kojeg implementira IOM, a podržava Vlada Velike Britanije.

***

Risk factors, child confidence development and the role of parents were the issues discussed at the workshop "Strengthening Parental Skills" which was attended by a group of parents from Zenica.

On this occasion, the lecturers and trainers were the parents themselves who already attended mentioned workshop and gained enough knowledge and skills to now pass on to other parents, which is the desired outcome of such activities. By the newly gained skills parents are empowered to assist children that are passive and exposed to damaging influences of their immediate surroundings and the society at particular age.

The workshop is part of the project "Community Based Approach To Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by the British Embassy Sarajevo.