Within the scope of research conducted by IOM, seven MoviEQ workshops successfully held in Bugojno, Brcko, Tuzla and Cazin

Date Publish: 
Tuesday, October 2, 2018

 

 

U okviru istraživanja koje IOM sprovodi sa ciljem mjerenja uticaja i uključivanja MoviEQ radionica u srednjoškolsko obrazovanje, održana je MoviEQ radionica za učenike Mješovite srednje škole Bugojno i Srednje stručne škole Bugojno, u prostorijama ovih škola u Bugojnu. Vrijedni učenici  iz Bugojna su kroz četverodnevnu radionicu imali priliku da nauče više o integrativnoj kompleksnosti, ali i o načinama razvijanja metoda aktivnog slušanja, te primjenjivanja ovih metoda u svakodnevnom životu. Svi učesnici su bili veoma zadovoljni nakon završene radionice, ovu radionicu će propručiti i svojim prijateljima te pokušati naučena znanja koristiti u svakodnevnom životu. Certifikate o uspješno završenoj radionici dobilo je osam učenika Srednje stručne i šesnaest učenika Mješovite srednje škole Bugojno. Ove radionice su pored Bugojna, također održane u srednjim školama u Tuzli, Brčkom i Cazinu.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti u okviru projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“ koji sprovodi IOM u gradu Bugojnu, a podržavaju USAID Bosnia and Herzegovina, Vlada Velike Britanije (British Embassy Sarajevo) i Ambasada Republike Italije u BiH.

......................................................

Within the scope of research conducted by IOM with the objective of measuring the influence and inclusion of MoviEQ workshops in secondary education, a MoviEQ workshop was held for students of Mixed High School and Secondary Vocational School at the premises of these schools in Bugojno. The youth from Bugojno had a chance to learn more about integrative complexity through the four-day workshop, but also about the methods of developing active listening skills and applying them in everyday life. All the participants were very satisfied after the completed workshop, something they will recommend to all their friends and try to use the learned knowledge in their everyday lives. The certificates for the successful completion of the workshop were given to eight students of the Secondary Vocational School and sixteen students of the Mixed Secondary School Bugojno. In addition to Bugojno, these workshops were also held in secondary schools in Tuzla, Brčko and Cazin.

These are activities within the project "Community Based Approach to Support to Youth in Targeted Communities in Bosnia and Herzegovina" implemented by the IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, the Government of Great Britain (British Embassy Sarajevo) and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.