Two MoviEQ workshops held in Tuzla

Date Publish: 
Friday, December 28, 2018

 

Trideset mladih ljudi je učestvovalo u zanimljivom i dinamičnom programu MoviEQ radionica u Tuzli, gdje su sada održane dvije radionice istovremeno. Kako mladi rijetko na ovakav način govore o svojim emocijama i upoznaju karakter tih emocija, ovo je za njih jedno novo iskustvo. Veoma je teško opisati iskustvo koje MoviEQ radionice nude mladima, ali bitno je naglasiti da ono pruža širu sliku i boji crno-bijelu perspektivu.

Ove radionice razrađene su po Cambridge metodologiji i vođene od strane stručnih facilitatora.

Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg sprovodi IOM, a finansira Vlada Velike Britanije.

***

Thirty young people participated in the interesting and dynamic program of the MoviEQ workshop in Tuzla, where two workshops were held at the same time. As young people rarely speak in this way about their emotions and learn about the character of those emotions, this is a new experience for them. It is very difficult to describe the experience that MoviEQ workshops offer to young people, but it is important to emphasize that it provides a wider picture and it is coloring a black and white perspective.

These workshops were developed by Cambridge methodology and led by expert facilitators.

This activity was organized within the project "Moving to Sustainable Approaches in Prevention of violent extremism in Bosnia and Herzegovina - Phase 3" implemented by IOM and supported by the British Embassy Sarajevo.