Three-month English language course to be held in Prijedor

Date Publish: 
Thursday, January 3, 2019

 

Grupa mladih u Prijedoru došla je na ideju da realizuje tromjesečni kurs engleskog jezika, koji će za razliku od drugih imati kreativno-konverzacijski karakter.

Ono što je najvažnije za polaznike ovog kursa jeste da je besplatan, a prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 godina u prostorijama Omladinskog savjeta u Prijedoru, svakim radnim danom od 10 do 14h.

Mladi koji pohađaju kurs podijeljeni su u četiri grupe na osnovu nivoa njihovog znanja engleskog jezika.

Kurs je podržan kroz projekat “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“, kojeg implementira IOM, a finansijski podržavaju USAID, Vlada Velike Britanije i Ambasada Italije u BiH.

***

Group of young people in Prijedor came to an idea to realize a three-month English language course that will, unlike other courses, have creative-conversational character.

What matters most to those attending this course is that it is free, eligible for youth from 15 to 30 years old who can apply in the premises of Youth Council in Prijedor every day from 10 am to 2 pm.

Youth attending this course are divided into four groups based on the level of their knowledge of the English language.

This course is supported through the project “Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina”, implemented by IOM and supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina.