The third MoviEQ workshop held in Novi Grad Sarajevo

Date Publish: 
Thursday, March 1, 2018

 

Youth from the local communities of Sokolje and Zabrdje (Novi Grad Sarajevo) participated in the third MoviEQ workshop and through interesting content they had opportunity to acquire new skills of emotional intelligence and increase their level of integrative complexity, more complex view of the world. Throughout a four-day workshop, youth applied the techniques of active listening and conflict resolution, made video clips about conflicting sides, and to see the responsibility of the media in highlighting differences among various groups. The workshop ended thirteen participants and they received Cambridge University certificates. This workshop is part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***
Mladi iz mjesnih zajednica Sokolje i Zabrđe (Novi Grad Sarajevo) učestvovali su u trećoj MoviEQ radionici i kroz zanimljive sadržaje imali su priliku da steknu nove vještine emocionalne inteligencije i povećaju svoj nivo integrativne kompleksnosti, složenijeg pogleda na svijet. Kroz četvorodnevnu radionicu, mladi su primijenili naučene tehnike aktivnog slušanja i rješavanja konflikta, pravili video priloge o sukobljenim stranama i tako spoznali odgovornost medija u naglašavanju razlika među grupama. Radionicu je završilo 13 učesnika i oni su dobili certifikate Cambridge Univerziteta. Radionica je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" kojeg sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

.