Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima - Zajedničko saopštenje za medije

Date Publish: 
Friday, July 30, 2021

 

 

Zajedničko saopštenje za medije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH i Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u BiH u povodu Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima

 

(Sarajevo, 30. juli 2021. godine) – Ove godine obilježava se 21. godišnjica usvajanja Protokola Ujedinjenih nacija za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, poznatog kao Palermo protokol. Također, prošlo je 26 godina od kada je IOM globalno započeo provedbu programâ za borbu protiv trgovine ljudima.

Ova godišnjica ujedno predstavlja jedinstvenu priliku da Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u Bosni i Hercegovini, zajedno s Državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima u BiH pri Ministarstvu sigurnosti BiH, predstavi aktivnosti realizovane u okviru projekta  „Kratkoročna i srednjoročna podrška u naporima u oblasti borbe protiv trgovine ljudima u BiH” kojeg finansiraju Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (US DoS / INL). Naročit značaj predstavlja ovogodišnji Globalni izvještaj o stanju u oblasti trgovine ljudima kojeg objavljuje Vlada Sjedninjenih Američkih Država i napredak koji je prepoznat u BiH.

Ovogodišnji slogan obilježavanja Svjetskog dana u borbi protiv trgovine na globalnom nivou je "Glasovi žrtava vode put" [KM1] čime se žrtva trgovine ljudima stavlja u središte kampanje i ističe važnost slušanja i učenja od preživjelih trgovine ljudima. Kampanja prikazuje preživjele kao ključne aktere u borbi protiv trgovine ljudima i fokusira se na ključnu ulogu koju imaju u uspostavljanju efikasnih mjera za sprječavanje ovog zločina, identifikaciju i spašavanje žrtava i pružanje podrške na putu ka rehabilitaciji.

Mnoge žrtve trgovine ljudima doživjele su neznanje ili nerazumijevanje u svojim pokušajima da dobiju pomoć. Imale su traumatična iskustva nakon spašavanja tokom intervjua za identifikaciju i pravnih postupaka. Neki su se suočili sa reviktimizacijom i kažnjavanjem za zločine na koje su ih trgovci ljudima prisilili. Drugi su bili izloženi stigmatizaciji ili su dobili neadekvatnu podršku. Učenje iz iskustava žrtava i pretvaranje njihovih prijedloga u konkretne akcije dovest će do efikasnijeg pristupa usmjerenog na žrtve u borbi protiv trgovine ljudima.

Kroz projekt kojeg finansira USAID Misija u BiH i US DoS/INL, IOM BiH kontinuirano radi na jačanju kapaciteta ključnih aktera uključenih u nacionalni referalni mehanizam, kroz direktnu podršku Uredu koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima pri Ministarstvu sigurnosti BiH, za pristup orijentisan ka žrtvi u svim naporima borbu protiv trgovine ljudima u BiH.

Preko 550 službenika, predstavnika kjlučnih sektora koji su u prvom kontaktu s potencijalnim žrtvama trgovine ljudima (socijalni radnici, inspektori rada, policijski službenici, tužioci, uposlenici privremenih prihvatnih centara, profesionalni iz sektora obrazovanja i zdravstva) su obučeni da prepoznaju osnovne indikatore trgovine ljudima s ciljem proaktivne identifkacije žrtava trgovine ljudima. Takođe, referalni put i senzitizirano postupanje s žrtvama trgovine ljudima radi pružanja podrške i zaštite žrtvama trgovine je dodatno ojačan kroz inter-sektorske edukacije namijenjene imenovanim predstavnicima inoviranog referalnog mehanizma zaštite žrtava trgovine ljudima. 

Krivično gonjenje počinilaca je takođe osnaženo kroz niz edukacija i podršku datu ključnim akterima na temu istraživanja i procesuiranja počinilaca ovog teškog krivičnog djela, uz stavljanje fokusa na senzitiziran pristup i postupanje sa žrtvom u ovim procesima. Kontinuirana podrška je data i Udarnoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima i organizirane ilegalne imigracije kroz organizaciju sastanaka i obuka za imenovanu neformalnu mrežu specijaliziranih tužilaca i istražilaca za borbu protiv trgovine ljudima sa svih nivoa vlasti.

Konačno, projekt je podržao i ojačao institutcionalni okvir za borbu protiv trgovine ljudima kroz davanje podrške Uredu koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima u procesu reforme nacionalnog referalnog mehanizma kako bi se osiguralo poboljšanje međuresorske suradnje, dosljednost referalnog mehanizma i njegova kompatibilnost sa ukupnim administrativno-pravnim okvirom u BiH. U tom pogledu, značajan element osiguranja adekvatne koordinacije i sistemskog pristupu u praćenju i izvještavanju o slučajevima trgovine ljudima je dat kroz izradu statističkog portala za ujednačeno i usklađeno prikupljanje, analiza, obrada i izvještavanje o slučajevima trgovine ljudima.

Krajnji cilj procesa reforme je da se unaprijedi sistem zaštite i pomoći žrtvama trgovine ljudima. Projekat je podržao i napore nadležnih institucija u istraživanju i procesuiranju ovog krivičnog djela.

Izjava, Robert R. Lopez, v.d. direktor misije USAID-a u BiH :

“Zadovoljan sam što danas mogu podići svijest javnosti o ovom pitanju, ali još više čestitam institucijama ove zemlje, predvođene državnim koordinatorom za borbu protiv trgovine ljudima, na njihovom neumornom i predanom radu u prošloj godini, koji je rezultirao stavljanjem Bosne i nadogradnju Hercegovine na Tier 2 Liste za praćenje Izvještaja State Department-a.

BiH je postigla značajan napredak u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući jačanje Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, uspostavu neformalne mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja i uspostavljanje regionalnih timova za praćenje radi koordinacije napora u borbi protiv trgovine ljudima.”

Izjava Stephen Glaser, director US/DoS/INL Odjela u BiH,

“Povodom obilježavanja Svjetskog dana u borbi protiv trgovine ljudima, želio bih naglasiti da postoji stalna potreba da vlasti u BiH intenzivno istražuju, procesuiraju i osuđuju trgovce ljudima i izriču odgovarajuće kazne, kao i da osiguraju poboljšanje saradnje i koordinacije između aktera sa državnog i nižih nivoa vlasti, uključujući dodjelu odgovarajućih sredstava i povećanje učešća u Udarnog grupi  za borbu protiv trgovine ljudima, kako je i navedeno u Akcionom planu za implementaciju Izvještaja o borbi protiv trgovine ljudima Vlade SAD-a za 2021 godinu. ”

Izjava Samira Rizve, Državnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima BiH:

“Bosna i Hercegovina je prošla dug put u borbi protiv trgovine ljudima. Od 2004. godine, kada je bila rangirana na najnižem nivou, Nivo 3 Izvještaja Vlade SAD o trgovini ljudima, preko Nivoa 1  u 2010. godini, do ponovnog suočavanja s potencijalnim vraćanjem na Nivo 3 prošle godine. Uložili smo značajne napore u prošloj godini da poboljšamo borbu protiv trgovine ljudima na svim nivoima vlasti. Broj identificiranih žrtava povećan je za 30% u odnosu na prethodnu godinu, povećan je i broj istraga i optužnica, donesene su pravosnažne presude sa najvećom kaznom za ovaj zločin, 10 godina za trgovce djecom.Ovaj napredak je prepoznat u Izvještaju Vlade SAD-a za 2021 godinu, kao rezultat podrške koju smo dobili od naših partnera, poput IOM-a BiH. Međutim, ovaj napredak vidimo samo kao poticaj za jačanje naše borbe protiv ovog zločina sve dok Bosnu i Hercegovinu ne vratimo na najviše standarde u zaštiti ljudskog života i dostojanstva, što u suštini predstavlja borba protiv trgovine ljudima.”

Izjava Laura Lungarotti, šefica misije IOM-a u BiH:

“IOM će nastaviti pružati važnu i neophodnu podršku vladi BiH u unapređenju sveukupnog odgovora u upravljanju migracijama. Suzbijanje trgovine najugroženijim kategorijama ostaje  prioritet i focus IOM-a. Iz tog razloga ćemo unaprijediti podršku koju pružamo naporima ključnih aktera kako bi se osiguralo da se potencijalne žrtve trgovine ljudima, u kontekstu miješanih migracijskih tokova, identificiraju i da im se pruži zaštita i pomoć koje zaslužuju, ne samo prema međunarodnim standardima i osnovnim ljudskim pravima, već kao imperativ humanosti. IOM stavlja djecu žrtve trgovine ljudima u središte svoje globalne kampanje ove godine. Dokazi pokazuju da su djeca migranti bez pratnje najranjivija kategorija. Iako je u BiH postignut napredak, broj identificiranih stranih žrtava trgovine ljudima u BiH i dalje je nizak. Prošle godine, od 70 identificiranih, samo 7 su bili stranci. IOM BiH će i dalje fokusirati svoje operacije i podršku u ovoj specifičnoj oblasti u borbi protiv trgovine ljudima u BiH.”