The sixth MoviEQ workshop that was held in Zvornik

Date Publish: 
Wednesday, December 12, 2018

 

Zabava i edukacija kroz igru obilježili su i šestu MoviEQ radionicu koja je održana u Zvorniku za četrnaest mladih. Mladi su prošli niz sesija kroz koje su razvijali kritičko mišljenje i širi pogled na situacije iz svakodnevnog života. Zanimljivo je istaknuti kako su mladi nesebično dijelili informacije i stvorili koheziju iako dotad nisu imali priliku da sarađuju.

Svoje impresije nakon radionice podijelila je jedna od učesnica: “Oduševljena sam cijelim procesom koji se ovdje dešava. Svi su jako ljubazni i naučila sam puno toga od drugih.”

MoviEQ radionica je aktivnost koju podržava Vlada Velike Britanije, implementira IOM BiH, a sprovodi se u okviru projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u BiH".

***

Fun and learning through game have marked sixth MoviEQ workshop that was held in Zvornik for fourteen young people. They have passed series of sessions through which they have developed critical thinking and broader perspective of everyday life situations. It is interesting that these youth have selflessly shared information and created cohesion even though they have never worked together before.

One of the participants has shared her impressions after this workshop: "I am thrilled with the process that is taking place here. Everyone is so kind and I have learnt many things from others."

MoviEQ workshop is activity supported by the British Embassy Sarajevo and implemented by IOM BiH as part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina".