Signing of the Memorandum of Understanding and Cooperation between the International Organization for Migration (IOM BiH) and the Police of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina

Date Publish: 
Friday, October 30, 2020

 

Today, at the premises of the Police of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina, the signing of the Memorandum of Understanding and Cooperation between the International Organization for Migration (IOM BiH) and the Police of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina took place. The memorandum was created as a result of cooperation that has been going on since 2018 within the project "Moving Towards Sustainable Approaches for the Prevention of Violent Extremism in the Western Balkans" implemented by the International Organization for Migration and supported by the Government of the United Kingdom.

This cooperation includes work on strengthening institutional capacities and coordination in the prevention of violent extremism and creating a response to the migrant situation in Bosnia and Herzegovina, taking into account the competencies of the Police of the Brcko District of Bosnia and Herzegovina.

We share a common approach with the Police of the Brčko District of Bosnia and Herzegovina on the need for comprehensive, multisectoral action in the prevention of violent extremism. The memorandum also represents a formal recognition of the importance of previous activities as well as a commitment to further empowerment and cooperation of actors in the local community and continuous education and sensitization of police officers to work in this field.

* * *

Danas je u prostorijama Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine upriličeno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji između Međunarodne organizacije za migracije (IOM BiH) i Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Memorandum je nastao kao rezultat saradnje koja traje od 2018. godine u okviru projekta „Uspostavljanje održivog pristupa za prevenciju nasilnog ekstremizma na Zapadnom Balkanu“ koji implementira Međunarodna organizacija za migracije a finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

Ova saradnja obuhvata rad na jačanju institucionalnih kapaciteta i koordinacije u prevenciji nasilnog ekstremizma i kreiranje odgovora na migrantsku situaciju u Bosni i Hercegovini, uzimajući u obzir nadležnosti Policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Sa Policijom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine dijelimo zajednički pristup o neophodnosti sveobuhvatnog, multisektorskog djelovanja u radu na prevenciji nasilnog esktremizma, a ovaj Memorandum predstavlja i formalno prepoznavanje značaja dosadašnjeg djelovanja kao i opredjeljenje za dodatno osnaživanje i saradnju aktera u lokalnoj zajednici te kontinuiranu edukaciju i senzibilizaciju službenika Policije za rad na ovom polju.