Signed contracts for implementation of the "Throw the cube" and "This is not my life - exploring the impact of alternative care for community life" projects

Date Publish: 
Friday, April 20, 2018

 

Contracts for implementation of the "Throw the cube" and "This is not my life - exploring the impact of alternative care for community life" projects implemented by two informal youth groups from Tuzla, were signed yesterday. The first project is actually equipping a student office within the Education and Rehabilitation Faculty at the University of Tuzla, which would be available to all students. Various workshops and education will be held in it. The second project relates to the study of the impact of alternative care on community life. It is conducted in several stages, and one of them is "Forum Theater" as well as "Round Table" with representatives of institutions that are directly involved in working with youth from the alternative care system. This is a continuation of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by the IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***

Ugovori za sprovođenje projekata "Baci kocku" i "Ovo nije moj život – istraživanje uticaja alternativne skrbi na život u zajednici", koje realizuju dvije neformalne grupe mladih iz Tuzle, potpisani su juče Prvi projekat je opremanje i uređivanje kancelarije za studente u sklopu Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, a koja bi bila dostupna studentima svih fakulteta UNTZ. U njoj bi se održavale različite radionice i edukacije. Drugi projekat odnosi se na istraživanje uticaja alternativne skrbi na život uzajednici. Izvodi se u više faza, a jedna od njih je i “Forum teatar” kao i okrugli sto sa predstavnicima ustanova koje su direktno uključene u rad sa mladima iz sistema alternativne skrbi. U narednom periodu će se krenuti sa realizacijom oba projekta. Ove aktivnosti su nastavak projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji sprovodi IOM, a podržavaju od strane USAID BiH, Vlade Velike Britanije i Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini.