Signed contract between IOM and two informal groups of youth in Buzim as continuation of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina"

Date Publish: 
Monday, October 30, 2017

 

Months of work and effort of youth from Buzim was made official by signing of the contract between IOM and two informal groups of youth who worked on the preparation of the idea to build a street workout park and workshop rooms for youth called "Rahat zona" in the local community Radoc. These activities are a continuation of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina. First project (street workout park) will be implemented by youth involved in this discipline, students of the High School "Buzim" under the mentorship of the professors, with the help of the Municipality of Buzim, the Municipal Mayor and several businessmen from Buzim. The project for arranging rooms for youth in Radoc will be realized by youth from local communities Radoc, Mrazovac and Cava. This space will be located in the elementary school in this local community and will enable youth to create content for spending quality time, learning and socializing.

***
Višemjesečni rad i trud mladih u Bužimu ozvaničen je potpisivanjem ugovora između IOM-a i dvije neformalne grupe mladih koje su radile na pripremi ideja za izgradnju street workout parka i osposobljavanja prostorija za mlade pod nazivom "Rahat zona" u mjesnoj zajednici Radoč. Ove aktivnosti su nastavak projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID i ambasade Velike Britanije i Republike Italije u BiH. Na projektu izgradnje street workout parka radiće mladi koji se bave ovom disciplinom, učenici Mješovite srednje škole "Bužim" pod mentorstvom profesora, uz doprinos Općine Bužim, općinskog načelnika i nekoliko privrednika iz Bužima. Projekat osposobljavanja prostorija za mlade u MZ Radoč realizovaće mladi iz mjesnih zajednica Radoč, Mrazovac i Čava. Ovaj prostor će se nalaziti u osnovnoj školi u ovoj mjesnoj zajednici a omogućiće mladima da kreiraju sadržaje kojima će bolje koristiti svoje slobodno vrijeme, učiti i družiti se.