The second module of the "Strengthening Parental Skills" workshop was held in Zavidovići

Date Publish: 
Monday, May 14, 2018

 

The second module of the "Strengthening Parental Skills" workshop was held in Zavidovići on May 11 and 12. They discussed raising children, non-violent conflict resolution, and communication with children. The aim of the workshop is to strengthen the local community by educating the parents about these important topics, and the "task" of parents is to transfer the acquired knowledge to other parents / community members. This activity is part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***

Drugi modul radionice "Jačanje roditeljskh vještina" održan je u Zavidovićima 11. i 12. maja. Bilo je riječi o odgoju djece, nenasilnom rješavanju konflikata, te komunikaciji s djecom. Cilj radionice je osnažiti lokalnu zajednicu i to edukacijom roditelja o ovim vašnim temama, a "zadatak" roditelja je da stečeno znanje prenesu drugim roditeljima / članovima zajednice. Ova aktivnost dio je projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u BiH.