Second Community Dialogue was held with youth in Urije, and several other local communities in Prijedor

Date Publish: 
Tuesday, October 17, 2017

 

Second Community Dialogue, an activity within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", was held with youth in Urije, and several other local communities in Prijedor. With the support of IOM’s local coordinators, the youth identified the problems in their communities, and ways for those to be solved - and they suggested projects related to sports and ecology.These activities implemented by IOM are supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

************

Drugi "Dijalog u zajednici", dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", održan je s mladima iz mjesne zajednice Urije i nekoliko drugih mjesnih zajednica s područja Prijedora. Oni su, uz podršku IOM-ovih lokalnih koordinatora kroz dijalog identifikovali probleme u njihovim zajednicama i načine na koji bi mogli da budu riješeni – a žele da to budu projekti koji se tiču sporta i ekologije. Ove aktivnosti sprovodi IOM, a finansiraju USAID BiH te ambasade Velike Britanije u BiH i Republike Italije u BiH.