Second Community Dialogue was held with youth from several local communities Bugojno

Date Publish: 
Thursday, October 26, 2017

 

 

Second Community Dialogue, an activity within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", was held with youth from several local communities Bugojno. With the support of IOM’s local coordinators, the youth identified the problems in their communities, and solutions for them on project based aproach. Youth were focused on infrastructure problems and lack of specific sport contents. These activities implemented by IOM are supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***********

Drugi "Dijalog u zajednici", dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", održan je s mladima iz nekoliko mjesnih zajednica općine Bugojno. Oni su, uz podršku IOM-ovih lokalnih koordinatora, kroz dijalog identifikovali probleme u njihovim zajednicama te pronašli rješenja za iste koja će prikazati kroz projektnu razradu. Mladi su bili fokusirani na infrastrukturne probleme i nedostatke specifičnih sportskih sadržaja. Ove aktivnosti sprovodi IOM, a finansiraju USAID BiH te ambasade Velike Britanije u BiH i Republike Italije u BiH.