Second Community Dialogue was held in Bužim

Date Publish: 
Saturday, October 28, 2017

 

Second Community Dialogue, an activity within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", was held in Bužim. The youth from the local communities Lubarda, Vrhovska and Čava pointed the problems they are facing – the lack of space for their activities, passivity, lack of interest from local leaders and managing structures for solving problems... Several project have been proposed, focusing mainly on the refurbishment of space for young people. These activities, implemented by IOM, are supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina. 

***

Drugi “Dijalog u zajednici”, aktivnost u sklopu projekta “Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini” održan je 22. oktobra u Bužimu. Mladi iz mjesnih zajednica Lubarda, Vrhovska i Čava ukazali su na probleme s kojima se susreću – nedostatak prostora za njihove aktivnosti, pasivnost, nezainteresovanost rukovodećih struktura za rješavanje probleme... Predloženo je više projekata u čijem fokusu je, uglavnom, uređenje prostora za mlade! Ove aktivnosti sprovodi IOM, a finansiraju USAID BiH te ambasade Velike Britanije u BiH i Republike Italije u BiH.