SAOPŠTENJE ZA MEDIJE / PRESS RELEASE

Date Publish: 
Monday, December 16, 2019

 

SAOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Evropska unija donirala pet vozila Graničnoj policiji BiH

 

(Sarajevo, 13. decembar 2019. godine.) – U sklopu projekta Evropske unije za podršku Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama, danas je Graničnoj policiji BiH uručeno pet novih Ford SUV vozila ukupne vrijednosti 124,000 eura.

Ova donacija će značajno olakšati napore Granične policije BiH u svakodnevnom obavljanju posla čiji je obim povećan zbog prisustva migranata koji borave na teritoriji države.

Ključeve novih vozila je uručio Nicolas Bizel, šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave Delegacije Evropske unije u BiH, a preuzeo ih je zamjenik direktora Granične policije BiH Fahrudin Halač.

“Ovaj tip vozila će uveliko pomoći unaprjeđenju kapaciteta službenika granične policije koji se suočavaju sa izazovima migrantske situacije i bit će raspoređena u naših pet terenskih ureda”, kazao je Halač.

Evropska unija je od 2018. godine obezbijedila ukupno 36 miliona eura bespovratnih sredstava za nastavak podrške Bosni i Hercegovini u oblasti migracija i upravljanja granicama u kontekstu povećanog broja migranata i izbjeglica prisutnih u zemlji od kraja 2017. godine.

Zahvaljujući pomoći Evropske unije, omogućen je rad pet privremenih prihvatnih centara u BiH koji pružaju osnovne usluge smještaja, hrane i vode, sanitarija, odjeće i psihološkog savjetovanja, te pristupa obrazovanju i zdravstvenim uslugama migrantima koji borave u BiH. Donirana sredstva se koriste i za nabavku opreme i pružanje stručne pomoći Graničnoj policiji i Sektoru za azil BiH, Policiji Unsko-sanskog kantona, te Službi za poslove sa strancima BiH.

Dosadašnja pomoć Evropske unije Graničnoj policiji BiH uključuje minibus vozilo donirano u februaru ove godine, jačanje kapaciteta kroz finansiranje smještaja policijskih službenika, te plaćanje goriva za vozila koja koriste policijski službenici u redovnom obavljanju aktivnosti.

Sredstva za projekat “EU podrška upravljanju migracijama i granicom u BiH” su obezbijeđena kroz posebnu mjeru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat implementira IOM u partnerstvu s UNHCR-om, UNICEF-om, UNFPA-om i Danskim vijećem za izbjeglice (DRC-om).

 

Za više informacija, molimo da kontaktirate:

Edita Selimbegović, IOM Odjel za informisanje,

eselimbegovic@iom.int

* * * * * *

PRESS RELEASE

EU donated five vehicles the Border Police

 

(Sarajevo, 13th December 2019) – As part of the project of the European Union to support Bosnia and Herzegovina in the areas of ​​migration and border management, five new Ford SUVs worth 124,000 euros have today been handed over to the Border Police of Bosnia and Herzegovina.

This donation will support the efforts of the BiH Border Police in their day-to-day operations due to the increased presence of migrants in the country.

Nicolas Bizel, Head of Operations Section I (Justice and Home Affairs, Public Administration Reform) handed over the keys of the new vehicles to Fahrudin Halač, Deputy Director of BiH Border Police.

"This type of vehicle will greatly help improve the capacity of border police officers facing the challenges of the migrant situation and will be used in our five Field offices," Halac said.

As of 2018, the European Union has allocated €36 million in grants so far to continue to support Bosnia and Herzegovina in migration and border management in the context of the increased number of refugees and migrants present in the country since the end of 2017.

Thanks to EU assistance, five temporary reception centers in BiH have been established, providing basic accommodation, food and water, sanitation, clothing and psychological counselling services, as well as access to education and health services for migrants residing in BiH. The donated funds are also used to purchase equipment and provide expert assistance to the Border Police and the Sector for Asylum of BiH, the Ministry of Interior of Una-Sana Canton, and the Service for Foreigners’ Affairs.

So far, the Border Police has been supported with one minibus vehicle donated in February this year as well as through capacity building through financing the accommodation of the officials and fuel for the vehicles used by the police officials used in their day-to-day activities.

The project “EU Support to Migration and Border Management in Bosnia and Herzegovina” is funded through an Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) special measure and is implemented by the IOM in partnership with UNHCR, UNICEF, UNFPA and the Danish Refugee Council (DRC).

 

For more information, please contact:

Edita Selimbegović,

IOM Public Information: eselimbegovic@iom.int