Saopštenje za medije - Edukacija za profesionalce- Prvi kontakt i senzibiliziran pristup usmjeren na žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu

Date Publish: 
Tuesday, March 17, 2020

 

Saopštenje za medije

Sarajevo, 13.03.2020.

Edukacija za profesionalce- Prvi kontakt i senzibiliziran pristup usmjeren na žrtve seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu

Medjunarodna organizacija za migracije (IOM) u proteklom mjesecu sprovela je obuku u deset (10) Kantona u Federaciji BiH namjenjenu profesionalcima koji kroz svoj svakodnevni angažman dolaze u kontakt sa posebnom kategorijom civilnih žrtava rata (preživjeli ratnog seksualno zlostavljanja i silovanja).

U obuci je učestvovalo ukupno 103 stručna radnika- socjalni radnici, psiholozi, pravnici, kao i članovi udruženja civinih žrtava rata, te predstavnici institucija iz 10 kantona. Učesnici su stekli saznanja o komunikacijskim vještinama, empatiji, prevenciji stigme i diskriminacije, o posljedicama traume seksualnog zlostavljanja i silovanja u ratu, te prevenciji profesionalnog sagorijevanja.

Jedan od ključnih ciljeva obuke je ujednačavanje prakse na području Federacije Bosne i Hercegovine, kao i unapređenje koordinacije, senzibiliziranost stručnih radnika u postupanju sa žrtvama seksualnog zlostavljanja i silovanja prilikom utvrđivanja njihovog statusa i prava.

Ukupno 60 učesnika/ca u okviru svog radnog mjesta dolaze u kontakt sa osobama koje pripadaju kategoriji civilnih žrtava rata/osobama koje su preživjele seksualno zlostavljanje, te ukupno 40 učesnika/ca nije do sad učestvovalo na obukama, dodatnim edukacijamaza u radu sa traumatiziranim osobama.

Samo neke od izjava učesnika tokom obuka: „Dosta sam naučila i jako sam zadovoljna“, „Što više ovakvih treninga“, „Nastaviti provoditi nove edukacije i razmjenjivanje iskustava u radu sa žrtvama nasilja“, „Izuzetno sam zadovoljna predavačem i programom rada“, „Veoma poučno“. „Naučila sam gdje se mogu javiti osobe koje žele ostvariti pravo sticanja statusa. Trening mi je bio od velike koristi „

IOM je u saradnji sa Federalnim Ministarstvom rada i socijalne politike podržao razvijanje Priručnika, Vodiča i Uputstva za rad sa posebnom kategorijom civilnih žrtava rata koji je izdat u Decembru 2019. godine. Obuke kao dio Priručnika predstavlja završnu aktivnost u okviru projekta Pružanja podrške i zaštite za preživjele ratnog seksualnog nasilja u BiH koji podržava Britanska ambasada u Sarajevu.

------------------

Kontakt osoba:

Edita Selimbegović, PR – Medjunarodna organizacija za migracije – Misija u BiH

Tel: +387 (0)33 293-713; Mob: +387 (0)61 215-839