"The role of free time in prevention of risky behavior of children and youth"

Date Publish: 
Friday, November 9, 2018

 

Na pitanje kako djeca i mladi mogu što bolje iskoristiti slobodno vrijeme pokušali su odgovoriti roditelji neformalne grupe u Zvorniku. Oni su dvodnevnom radionicom "Uloga slobodnog vremena u prevenciji rizičnih ponašanja djece i mladih" pokušali definirati uzroke osamljivanja djece, pretjeranog korištenja interneta, nedostatka komunikacije i drugih problema, ali i ponuditi rješenja za navedeno. Učesnici radionice su zaključili da su vannastavne aktivnosti, sportska i druga udruženja i aktivnosti koje nude dobar recept za rješavanje gore navedenih problema, sa naglaskom na sadržaj koji se nudi u njihovoj lokalnoj zajednici.

Prisutni su ocijenili da je ova radionica bila veoma korisna za njih, te su nakon ove radionice spremni i motivirani da pomognu djeci i mladima da pronađu ispravne načine za korištenje slobodnog vremena, ali i da motiviraju djecu i mlade da i sami kreiraju načina, prostor i prilike za adekvatno provođenje slobodnog vremena.

Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koju sprovodi IOM uz podršku USAID Bosnia and HerzegovinaBritish Embassy Sarajevo i Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

***

The parents from the informal group in Zvornik tried to answer the question how children and youth can use their free time the best way possible. With their two-day workshop named "The role of free time in prevention of risky behavior of children and youth" they tried to define the causes of childrens' isolation, excessive use of the Internet, lack of communication and other problems, but to offer a solution as well.

The participants of this workshop came to a conclusion that free time activities, sport and other associations and activities that they offer, are a good recipe for solving the problems listed above, with the emphasis on the activities that are offered in their local community. The participants said this was very useful for them, and they are ready and motivated to, not only help their children to use their free time the best, but to motivate their children to create ways, venues and opportunities for adequate use of free time.

These are activities within the project "Community Based Approach to Support to Youth in Targeted Communities in Bosnia and Herzegovina" implemented by the IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, the Government of Great Britain and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.