Republika Ceska osigurava pet miliona CZK za podrsku BiH u odgovoru na neposredne potrebe migranata

Date Publish: 
Thursday, March 25, 2021

 

 

Republika Češka osigurava pet miliona CZK za podršku BiH u odgovoru na neposredne potrebe migranata

 

 

Sarajevo, 25. marta 2021. godine.) – Republika Češka, preko Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike, pruža Međunarodnoj organizaciji za migracije Ujedinjenih nacija (IOM) 5 miliona CZK za humanitarnu podršku migrantima u Bosni i Hercegovini (BiH).

Ovim sredstvima, Češka će podržati rad IOM-a direktno na terenu u pet Privremenih prihvatnih centara (PPC) u Bosni i Hercegovini. Ovaj grant će omogućiti IOM-u da nastavi raditi sa općinskim, kantonalnim, i sa državnim vlastima u pružanju humanitarne pomoći i poboljšanju uslova smještaja migranata.

Od 2015. godine Zapadni Balkan postao je jedna od glavnih ruta kojom su migranti, izbjeglice i tražioci azila iz Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Azije krenuli prema Evropskoj uniji (EU) i drugim zemljama Zapadne Evrope, neki u potrazi za boljim prilikama, neki bježeći od sukoba i progona.

Iako je Bosna i Hercegovina ostala na rubu ovog fenomena prije 2017. godine, od tada, zemlja je postala jedna od glavnih tranzitnih tačaka. Migranti, tražioci azila i izbjeglice iz Sjeverne Afrike, Bliskog istoka i Azije, tranzitiraju Bosnom i Hercegovinom od kraja 2017. godine.

BiH trenutno pruža smještaj za približno 5.350 migranata, tražica azila i izbjeglica u zvaničnim prihvatnim centrima, uključujući centre kojima upravlja država i nevladine organizacije. IOM će donirana sredstva iskoristiti za pružanje potrebnih neprehrambenih artikala kao što su deke, odjeća, higijenski proizvodi itd. migrantima i izbjeglicama smještenim u zvaničnih pet privremenih prihvatnih centara.

Gđa. Ivana Hlavsová, ambasadorica Češke Republike u Bosni i Hercegovini, potvrdila je da je Bosna i Hercegovina dugi niz godina vrlo važan partner Češke i da je stoga njena zemlja spremna da svoju široku razvojnu saradnju upotpuni sa pomoći u ublažavanju migracijske situacije u zemlji. Izrazila je nadu da će artikli pruženi kroz ovu pomoć doći do najpotrebnijih i ohrabrila je lokalne vlasti da nastave sa naporima u uspostavljanju efikasnog i sveobuhvatnog upravljanja migracijskom situacijom.

„IOM je zahvalan na inicijativi koju je Češka pokazala u pružanju podrške migrantima u Bosni i Hercegovini. IOM nastavlja podržavati državne vlasti u upravljanju migracijskom situacijom u zemlji, a novi donatorski angažmani   su presudni su kako bi se osiguralo da niko ne ostane bez podrške, posebno tokom pandemije“, kazala je Laura Lungarotti, sub-regionalna koordinatorica za Zapadni Balkan i šefica misije IOM-a u Bosni i Hercegovini.Ovaj značajan doprinos će omogućiti Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM) da pruži pomoć koja je potrebna hiljadama migranata i lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini u kojima su migranti smješteni.  

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

Edita Selimbegović, Odjel za javno informisanje IOM-a, [email protected]