Reporting on Migration and Refugees Brochure

Date Publish: 
Thursday, April 26, 2018

 

BHS: Pogrešno izvještavanje o migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama može imati direktne negativne posljedice na njihove sudbine. Nemaran, neprofesionalan rad na tim temama uvijek na neki način može naštetiti najranjivijima. Stoga je izuzetno bitno uvijek dodatno provjeravati podatke, vjerodostojnost izvora, voditi računa o jeziku koji koristimo i kontekst u kojem se informacije prikazuju.

Iako generalno postoji svijest o važnosti preciznog izvještavanja, neki od kolega novinara i dalje objavljuju stereotipe i dezinformacije o migrantima, izbjeglicama i tražiteljima azila. Netačna terminologija i komentari povećavaju zbunjenost i potiču predrasude.

Podsjećamo još jednom kako profesionalni i etički standardi novinarstva obvezuju na sve-obuhvatno, ujednačeno i humano izvještavanje o migrantima i izbjeglicama, bez korištenja govora mržnje, diskriminacije i pozivanja na nasilje.

ENG: It’s important for editors, reporters, sub-editors and photographers to realise that, when they get it wrong, people can suffer directly. Sloppy, unprofessional work on these subjects always hurts the vulnerable in some way. That means always: checking and cross-checking information, being aware of the veracity of sources, being mindful of the language we use and the context in which information is presented.

While there is a widespread awareness of the importance of accurate reporting some journalists continue to print or broadcast myths and misinformation about migrants, refugees and asylum-seekers. Inaccurate terminology and commentary has increased confusion and that breeds prejudice.

We remind you once again that the professional and ethical standards of journalism oblige all journalists and editors to objectively, comprehensively, uniformly and humanely report on migrants and refugees, without using hate speech, discrimination, and referring to violence.