Regional program “Enhancing Capacities and Mechanisms to Identify and Protect Vulnerable Migrants in the Western Balkans”

Date Publish: 
Tuesday, May 21, 2019

 

Posljednji sastanak Upravnog odbora regionalnog projekta „Jačanje kapaciteta i mehanizama za identifikaciju i zaštitu ranjivih migranata na Zapadnom Balkanu“ održan je 16. maja 2019. godine u Baru (Crna Gora). Projekat je podržan od strane američkog Državnog biroa za stanovništvo, izbjeglice i migracije. Sastanak je okupio ključne predstavnike iz šest zemalja Zapadnog Balkana koji rade na upravljanju migracijama i zaštiti ranjivih migranata. Ovi sastanci zemljama regije omogućavaju platformu za redovno razmjenjivanje informacija o migracijskoj situaciji, razmjenjivanje dobrih praksi, ali i traženje zajedničkih rješenja za slične probleme. “Trebamo raditi zajedno kako bismo uspostavili zajednički pristup rješavanju problema”, rekao je jedan od učesnika. "Regionalni pristup u ovom sektoru ključan je za Zapadni Balkan", potvrdio je drugi. Od 2016. godine do danas, IOM je podržao devet regionalnih sastanaka na kojima su učestvovali predstavnici ministarstava sigurnosti/unutrašnjih poslova, ministarstava rada i socijalnog rada, agencije granične policije i druge institucije zadužene za upravljanje migracijama.

***

On 16 May 2019, IOM organized the last Steering Board meeting of the regional program “Enhancing Capacities and Mechanisms to Identify and Protect Vulnerable Migrants in the Western Balkans”. The program is supported by the U.S. State Department, Bureau of Population, Refugees and Migration. The meeting gathered key representatives working on migration management and protection of vulnerable migrants from six countries of the Western Balkans. These meetings provide a platform for the countries of the region to regularly share information on the migrant situation, to exchange good practices and seek common solutions to similar problems. “We need to work together to establish a common approach to solve these issues” said one of the participants. “The regional approach in this sector is key in the Western Balkans” confirmed another. From 2016 to date, IOM supported nine regional meetings, involving representatives from Ministries of Security/Interior, Ministries of Labour and Social Work, Border Police Agencies and other institutions in charge of migration management.