Promotion of audio books was held in Bugojno

Date Publish: 
Saturday, March 9, 2019

 

Osmijeh na licu članova Udruženja roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i omladini sa poteškoćama u razvoju „Leptir“ najbolja je nagrada za neformalnu grupu mladih iz Bugojna koja je uspješno privela kraju projekat „S knjigom nikad nije mrak“.
Svečanom ceremonijom, uz prisustvo gostiju iz Udruženja „Leptir“, volontera-čitača koji su posudili svoj glas za dvije nove audio knjige, te drugih brojnih gostiju, u prostorijama Omladinskog centra Bugojno izvršena je promocija tih audio knjiga.
U okviru spomenutog projekta dosad je snimljeno ukupno sedam audio knjiga. Komplet paket audio knjiga je doniran svim lokalnim IOM timovima u 14 općina u Bosni i Hercegovini gdje se realizira projekat „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“, koje će oni podijeliti u svojoj lokalnoj zajednici.
Projekat ima za cilj da unaprijedi život i rad osoba sa poteškoćama u razvoju, da istakne značaj njihovog obrazovanja, te osigura pristup književnim djelima u audio izdanju. Audio knjigama se pomaže obrazovanje navedenih grupa, te olakšava rad pedagoga u udruženju i školi, kao i rad roditelja kući.
Ova aktivnost je dio projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“ kojeg implementira IOM, a finansijski podržava Vlada Velike Britanije.
***
A smile on the faces of little members of the Association of parents, citizens and friends for helping children and youth with disabilities "Leptir" is the best prize for the informal group of young people from Bugojno who successfully completed the project "S knjigom nikad nije mrak".
The ceremony of the promotion of audio books, with the presence of guests from the "Leptir" Association, volunteers-readers who borrowed their voices for two new audio books and other numerous guests, was held in the premises of the Youth Center Bugojno.
Within this project, seven audio books have been recorded so far. The complete set of these audio books was donated to all local IOM teams in 14 municipalities in Bosnia and Herzegovina where the project "Moving to sustainable approach in the prevention of violent extremism in the Western Balkans“ is being implemented, which they will share in their local community.
The project aims to improve the lives and work of people with disabilities, to emphasize the importance of education for those people, and to ensure the availability of literature in the audio edition. Audio books help educate those groups and facilitate the work of pedagogues in the association and school, as well as parents at home.
These activities are part of the project “Moving to sustainable approaches in the prevention of violent extremism in the Western Balkans" implemented by IOM and financially supported by the British Embassy Sarajevo.

*******

Projekat „S knjigom nikad nije mrak“ prvenstveno ima za cilj da poboljša i unaprijedi život osoba sa mentalnim i kombiniranim teškoćama, slijepim, i slabovidnim osobama, te djeci sa disleksijom. Izabrana književna djela su čitali volonteri iz lokalne zajednice, a snimanje, obradu i organizaciju snimanja Bug.ba. Snimljeni materijal je doniran gradskoj biblioteci i Udruženju „Leptir“.

Audio knjigama se potpomaže obrazovanje navedenih grupa, olakšava rad pedagoga u udruženju i školi, kao i roditelja kući. Osim toga, projekat ima za cilj da potakne javnost na značaj obrazovanja ovih lica, te osigura pristup književnim djelima u audio izdanju. Projektom bi se stanovništvo lokalne zajednice usmjerilo na značaj i potrebe osoba sa navedenim invaliditetima, te ukazalo na probleme sa kojima se susreću odgajatelji,  pedagozi te obrazovne institucije. S obzirom da većina ove djece pohađa inkluzivno obrazovanje, audio knjige bi uveliko olakšale časove jezika i lektire.

Snimljene knjige:

1.Andersenove bajke
2.Grimmove bajke
3.Patuljak vam priča (Ahmet Hromadžić)
4.Priče iz davnina (Ivana Brlić-Mažuranić)
5.Mali princ (Antoine de Saint Exupery)
 
Marija Jozinović
Lejla Jusufbegović
Jasmina Mlaćo Durek
Ahira Mešić
Nejra Dlakić
Dženana Zulum
Sara Kulaš