Presented the project of building a street workout park to the project committee in Prijedor

Date Publish: 
Tuesday, April 24, 2018

 

Youth from Prijedor presented the project of building a street workout park to the project committee yesterday. The project team received high marks of the committee, but also suggestions regarding the continuation of the activity. In the following period, youth will do everything they need to successfully complete the planned work. These activities are part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by the IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.

***

Mladi iz Prijedora prezentovali su juče projekat izgradnje street workout parka projektnoj komisiji. Projektni tim dobio je visoke ocjene komisije, ali i sugestije u vezi s nastavkom aktivnosti. U narednom periodu mladi će uraditi sve što je potrebno kako bi planirani posao uspješno bio okončan. Ove aktivnosti dio su projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini" koji implementira IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.