POZIV ZA UČEŠĆE: Istraživačke studije o mapiranju dijaspore Bosne i Hercegovine (BiH)

Date Publish: 
Wednesday, September 13, 2017

 

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI) i uz podršku Vlade Švajcarske trenutno sprovode projekat ‘’Dijaspora za razvoj’’. Jedna od aktivnosti ovog projekta je mapiranje dijaspore, istraživanje koje će se sprovesti u Austriji, Australiji, Danskoj, Njemačkoj, Italiji, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj, Holandiji i SAD-u, a koje će nam pomoći da dobijemo informacije o društveno - ekonomskom profilu bosanskohercegovačke dijaspore, uključujući demografske, sociološke, ekonomske i socio-kulturne podatke.
Na osnovu nalaza mapiranja dijaspore, pripremiće se niz preporuka koje će koristiti relevantni donosioci odluka i politika u BiH i zemljama odredišta kako bi se poboljšala interakcija i saradnja sa dijasporom iz BiH, razvile politike i uslovi koji će BiH dijaspori doprinos razvoju svoje zemlje učiniti privlačnim i povoljnim.

Rezultati mapiranja dijaspore biće korišteni za uspostavljanje mehanizma prenosa znanja u BiH i platforme za crowdsourcing, kao i za angažovanje dijaspore za ekonomski razvoj.
Molimo Vas da preuzmete linkove za online anketu na engleskom, bosanskom, srpskom i/ili hrvatskom jeziku.

Ljubazno pozivamo organizacije dijaspore koje okupljaju ljude porijeklom iz BiH kao i njihove potomke, te pojedinace iz BiH koji žive u jednoj od gore navedenih zemalja da ispune upitnik i da pošalju svoje odgovore do 10.11.2017.

Unaprijed Vam zahvaljujemo!

1) IOM D4D Survey - ENG

·         Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/G7FZTT6 

2) IOM D4D Survey - Upitnik - BS ​

·         Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GVZTD5Y 

3) IOM D4D Survey - Упитник - SR

·         Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GTDCYCZ 

4) IOM D4D Survey - Upitnik - HR 

·         Final link (for sharing to respondents)

https://www.surveymonkey.com/r/GPGPMG5