"Parents without Boundaries"

Date Publish: 
Wednesday, November 7, 2018

 

Grupa roditelja iz Zavidovića koja je uspješno prošla radionicu „Jačanje roditeljskih vještina“ prije otprilike mjesec dana započela je realizaciju svog projekta, a čiji je krajnji cilj prenošenje stečenog znanja i vještina na druge roditelje. Za početak formirana je neformalna grupa „Roditelji bez granica“, a kao nastavak planirano je održavanje radionica "Jačanje roditeljskih vještina" za druge roditelje. U subotu, 03. novembra, u prostorijama Srednje tehničke škole trenerica Vahida Bijedić je uz pomoć starih polaznika održala prvi modul radionice. 

Ova radionica dio je projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg sprovodi IOM, a podržavaju USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

***

A group of parents from Zavidovići who successfully passed the "Strengthening Parental Skills" workshop about a month ago began the realization of their project, whose goal is to pass on the acquired knowledge and skills to other parents. Parents who participated in this workshop have formed an informal group "Parents without Boundaries", and as a continuation it is planned to hold workshops to strengthen parenting skills for other parents. On Saturday, November the 3rd, at the premises of the Technical High School, Vahid Bijedić held a first module of the workshop, with the help of other group members. 

These workshops are part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by IOM, supported by USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina.