"Parents without borders" held another workshop in Zavidovići

Date Publish: 
Thursday, December 20, 2018

 

Nasilni ekstremizam i radikalizam, faktori njihovog razvoja, te odgoj kao prevencija veoma su važna problematika današnjice te kao takvi zahtijevaju posebnu pažnju. 

„Roditelji bez granica“ održali su u Zavidovićima još jednu radionicu na kojoj su govorili o ovim temama. Cilj je roditeljima približiti ovu tematiku, ali i poučiti ih kako izbjeći ovakvo ponašanje te kako reagovati u slučaju susreta sa ekstremnim i radikalnim ponašanjem. 

Ove radionice dio su projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", implementira ih IOM, a finansijski podržava Vlada Velike Britanije. 

***

Violent extremism and radicalism, factors of their development and parenting as a prevention are very important topics nowadays and, as such, deserve special attention. 

"Parents without borders" held another workshop in Zavidovići, where they were talking about these topics. The aim is to make this topics closer to parents, to teach them how to avoid this kind of behaviour and how to react in case they meet extreme and radical behaviour. 

These workshops are part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by British Embassy Sarajevo.