Novi online kurs ce pomoci sluzbenicima Granicne policije BiH da rade uprkos COVID-19 izazovima

Date Publish: 
Monday, April 12, 2021

 

 

Novi online kurs će pomoći službenicima Granične policije BiH da rade uprkos COVID-19 izazovima

 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Pandemija COVID-19 drastično je promijenila mnoge aspekte migracija, uključujući ljudsku mobilnost, trgovinske obrasce i upravljanje granicama. Uprkos ograničenjima, službenici Granične policije BiH nastavljaju raditi svoj posao, rade obradu putnika, pronalaze i pomažu migrantima koji neregularno prelaze granice.

Kako sve više zemalja razmišlja o ukidanju ograničenja i ponovnom otvaranju granica, nove mjere su ključne za zaštitu službenika i migranata te omogućavanje sigurnog i regularnog prekograničnog kretanja.

Na Zapadnom Balkanu je Međunarodna organizacija za migracije (IOM) upravo pokrenula online kurs o COVID-19 na ulaznim mjestima. Kurs sa pet modula dizajniran je za službenike granične policije koji su u direktnom kontaktu sa ljudima u pokretu.

Na osnovu najnovijih smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, službenici će se upoznati sa historijom, glavnim simptomima, načinima prijenosa i metodama prevencije COVID-19. Kurs će unaprijediti njihovo razumijevanje međunarodnog pravnog okvira kroz vodič kako reagovati na COVID-19 na ulaznim mjestima i ključne korake za otkrivanje i upravljanje putnicima potencijalno zaraženim virusom COVID-19. Na kraju će predstaviti osnove psihološke prve pomoći i naglasiti važnost zaštite prava migranata u kontekstu COVID-19.

Kurs je dostupan na engleskom jeziku na IOM-ovoj online platformi E-Campus (www.ecampus.iom.int). Uskoro će biti preveden na glavne lokalne jezike Zapadnog Balkana.

„Ovaj novi revolucionarni kurs pravovremen je i globalno relevantan“, rekla je Renate Held, direktorica IOM-ovog Regionalnog ureda za Jugoistočnu Evropu, Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. „Doprinijeti će oživljavanju prekogranične mobilnosti, istovremeno sprječavajući širenje COVID-19 i štiteći prava migranata. Kurs se oslanja na dugogodišnje iskustvo IOM-a u rješavanju izazova migracija i zdravstvene sigurnosti na granicama i pruža neprocjenjivu pomoć našim državama članicama“.

 "Ovaj kurs će uveliko pomoći u zaštiti zdravlja migranata, putnika i službenika granične policije", rekla je Hilde Hardeman, direktorica i šefica službe Evropske komisije za instrumente vanjske politike. „Ovdje se radi o zaštiti zdravlja i dostojanstva svih strana. Poštivanje međunarodnih zdravstvenih propisa u upravljanju granicama i migracijama jeste i ostat će ključno, čak i kada trenutna pandemija bude iza nas. "

Online kurs razvijen je uz podršku Evropske unije kroz projekat pod nazivom „Odgovor na COVID-19 i izazove za migrante i izbjeglice na Zapadnom Balkanu”.

Projekat, koji se implementira u partnerstvu IOM-a i UNHCR-a, odgovara na izazove koje prouzrokuje pandemija COVID-19 u upravljanju granicama i migracijama.

 

Link na online kurs: https://www.ecampus.iom.int/enrol/index.php?id=498

 

Kraj/

Za dodatne informacije kontaktirajte:

Edita Selimbegovic, Službenica za odnose sa medijima

IOM Bosna and Hercegovina

Tel. +387 61 215 839

Email [email protected]