The MoviEQ workshop for parents was held in Bugojno

Date Publish: 
Wednesday, March 6, 2019

 

Edukacija, koja ima za cilj jačanje roditeljskih vještina, održana je u Bugojnu za 14 roditelja, a sproveli su je članovi neformalne grupe roditelja iz Bugojna.
Kroz diskusiju o različitim primjerima tzv. kriznih situacija sa kojima se roditelji svakodnevno susreću, zaključeno je da je svaka situacija rješiva, kao i da pravovremena reakcija na pojedina ponašanja kod mladih osoba može spriječiti posljedice poput devijantnog ponašanja.
Cilj ove edukacije jeste da se roditelji detaljnije upoznaju sa vještinama koje značajno doprinose optimalnom razvoju mladih osoba, pravilnoj izgradnji identiteta i formiranju zdrave i jake ličnosti.
Učesnici su iskazali veliki interes, te poručili da bi edukacija ove vrste trebalo biti mnogo više, s ciljem prevencije nasilnog ekstremizma i radikalizma.
Ova aktivnost je dio projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg implementira IOM, a finansijski podržava Vlada Velike Britanije.
***
Education aiming to strengthen parental skills was held in Bugojno for 14 parents, conducted by members of the informal group of parents from Bugojno.
Discussing different examples of so-called "crisis situation" that they meet on a daily basis, the parents concluded that every situation can be solved, as well as that a timely reaction to certain behaviors in young people can prevent consequences such as deviant behavior.
The aim of this education is for parents to learn more about the skills that contribute significantly to the optimal development of youth, the proper building of identity and the formation of healthy and strong personality.
The participants expressed great interest and said that there should be more education of this kind, with the aim of preventing violent extremism and radicalism.
This activity is organized within the project "Moving to sustainable approaches in the prevention of violent extremism in the Western Balkans ", implemented by IOM and supported by British Embassy Sarajevo.