MoviEQ workshop organised in Bužim

Date Publish: 
Wednesday, November 28, 2018

 

Grupa mladih iz Bužima je od 22. do 25. novembra imala priliku da učestvuje na MoviEQ radionici, koja im je omogućila da na veoma zanimljiv i dinamičan način nauče nove stvari, te da ih primijene na interesantnim primjerima sa kojima se nisu imali priliku prethodno susretati. Pored toga, mladi su također imali priliku da sve naučeno povezuju kroz igru sa stvarima u svakodnevnom životu.

Cilj ove radionice je razvijanje integrativne kompleksnosti, emocionalne inteligencije, nenasilne komunikacije i načina rješavanja konflikata. Osim toga, radionica učesnicima pomaže da prepoznaju crno-bijeli način razmišljanja, ali i situacije koje ih dovode do takvog razmišljanja te načine na koji je moguće povećati vlastiti IC, ali i na stvari ne gledati više kao na izričito crne ili bijele.

Učesnici su nakon završene radionice iskazali oduševljenje zbog načina na koji se radionica odvija, pri čemu je jedan od učesnika izjavio: „Zašto ovo traje samo četiri dana“.

Ovo je bila šesta po redu MoviEQ radionica koja je održana u Bužimu, organizovana u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koju sprovodi IOM uz podršku USAID-a, Vlade Velike Britanije i Ambasade Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

***

A group of young people from Buzim from November 22 to 25 had the opportunity to participate in the MovieQ workshop that enabled them to, on a very dynamic and interesting way, learn new things and to apply them on interesting examples they didn't encounter before. Besides that, the participants had also an opportunity to connect everything they have learned with everyday situations through game.

The aim of this workshop is to develop integrative complexity, emotional intelligence, non-violent communication, and ways of resolving conflicts. As well as recognizing the black and white image and the way we can increase our IC, but also situations that lead us to black and white thinking. 
Participants were delighted with a workshop where one of the participants said: "Why this lasts only four days."

This was the sixth MovieQ workshop held in Bužim, organized as part of the project "Support to Youth in Local Communities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM with the support of USAID Bosnia and HerzegovinaBritish Embassy Sarajevo and Embassy of Italy in Bosnia and Herzegovina