MoviEQ i religijska zajednica: osvrt na treninge facilitacije i primjenu metodologije

Date Publish: 
Friday, May 7, 2021

MoviEQ i religijska zajednica: osvrt na treninge facilitacije i primjenu metodologije

 

Službenici religijskih zajednica veoma često svjedoče poteškoćama, dvojbama i strahovima s kojima se susreću pojedinci, ali i društvo u cjelini. Nerijetko su, nakon porodice i prijatelja, oni i adresa na kojoj tražimo savjet, podršku i uputu. Zbog ove uloge koju imaju, razvijen sluh i senzibilitet, kao i vještine koje će osigurati da se suprotstave svim negativnim izazovima su od krucijalne važnosti. Upravo zbog toga je IOM prepoznao službenike religijskih zajednica kao veoma bitne aktere u prevenciji nasilnog ekstremizma. Njihov potencijalni utjecaj na članove društva može uveliko doprinijeti jačanju rezilijentnosti i pružanju alternative za negativne pojave u društvu.

 

Svoj doprinos u ovoj namjeri IOM vidi u dijeljenju metodologija koje su razvijene u sklopu projekta „Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini“, a kojima je prvi cilj jačanje individua, razvoj vještina poput kritičkog razmišljanja, aktivnog slušanja, emocionalne inteligencije, medijske pismenosti, itd. Vođen time, IOM ostvaruje suradnju sa Upravom za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja podrazumijeva i uključivanje vjerskih službenika iz cijele BiH. Od 2018. godine imami i mualime u BiH su uključeni u proces sticanja facilitatorskih vještina za MoviEQ radionice čija metodologija obuhvata spektar tema, a neke od njih su kritičko promišljanje, aktivno slušanje, emocionalna inteligencija, rješavanje konflikata, itd. U februaru 2021. godine im je pružena prilika da steknu ulogu facilitatora Mediality radionice koja se bavi medijskom pismenošću, razlikovanjem tačnih i netačnih vijesti, nasiljem na internetu, itd.

Nakon što su imami i mualime prošli trening za facilitaciju MoviEQ i Mediality radionica, te nakon što su implementirali mentorske radionice u sklopu svojih radnih mjesta, razgovarali smo sa njima i pitali ih o njihovom radu sa mladima, njihovom pogledu na sav ovaj proces, kao i samu upotrebu radionica u njihovom radu.

Svoje opservacije su bazirali na iskustvu koje su sticali kroz širok spektar uloga, između ostalog i kroz uloge imama u džematima, uključujući mektebe, ulogu prosvjetnih radnika, te kroz ulogu koordinatora Mreža mladih koje su formirane u Medžlisima širom BiH. Sve ove uloge ih čine vrsnim poznavaocima života mladih ljudi, njihovih problema i izazova.

O mladima:

Naši sagovornici su se složili da mladi nose potencijal, ujedno predstavljaju izazov i tjeraju sve one koji su u dodiru sa njihovim životima da se svakodnevno trude da budu najbolja verzija sebe, da konstantno uče i napreduju, te da se prilagođavaju zahtjevima i potrebama mladih.

Ahmed Hrustić, imam, Medžlis Islamske Zajednice Zenica

„Mladim ljudima treba pružiti priliku da pokažu svoj potencijal i da razumiju da su vrlo važni članovi društva i da mogu dosta toga doprinijeti.„

Prepoznali su i niz poteškoća i izazova s kojima se mladi susreću: pomiješani osjećaji društva u kojem mladi odrastaju i globalnih tokova koji su ih zaokupirali, izazove koje je donijela moderna tehnologija, odsustvo osjećaja i suosjećanja, odavanje porocima, ekonomska nesigurnost, nisko samopouzdanje, nedostatak ubjeđenja da se stanje može popraviti, razni oblici nasilja kojima su mladi izloženi, kako pronaći sebe i  svoje mjesto u ovom turbulentnom društvu, nedostak motivacije, nedostatak podrške, slabo razvijene životne vještine, itd. Svi ovi problemi nalažu da se svi aspekti društva osnaže kako bi mogli adekvatno odgovoriti na ove izazove i probleme, te zaštititi mlade od istih.

 

Tarik Aganović, imam, Medžlis Islamske zajednice Tuzla

„Mladi su danas izloženi poremećenom sistemu vrijednosti, nameće im se imperativ brze zarade, brzog života, i kada naiđu na problem neostavarivanja cilja nastaju problemi koji postaju ozbiljan posao porodicama, ali i onima koji se nazivaju moralnim predvodnicima društva u kojima ti mladi žive. Pred nama su vremena neizvjesnosti i na njih treba znati odgovoriti. Važno je šta nudimo kao alternativu. Koji lijek i terapiju propisujemo da riješimo problem.“

O treningu facilitacije i primjeni radionica:

Metodologije MoviEQ i Mediality radionica koje su prenešene na službenike Islamske zajednice u BiH svakako predstavljaju jednu od alternativa i svojevrsno osvježenje u klasičnom načinu rada i pristupanju mladima.

(Metodologija MoviEQ radionca je nakon procesa mentorstva dostupna i djelatnicima obrazovnog sektora u Unsko-Sanskom kantonu. O primjeni metodologije u obrazovanju pročitajte ovdje.)

U nastavku utisci polaznika o samom treningu, metodologiji i primjeni:

Medina Mehemdović Mulalić, voditeljica Odjela za saradnju sa državnim institucijama i nevladinim organizacijam u Upravi za vanjske poslove i dijasporu, koordinatorica projekta ispred Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajendice:

„Kao neko ko je koordinirao, a samim tim i učestvovao na velikom broju radionica, seminara i predavanja za imame i mualime, mogu kazati da se eduakcije koje smo imali sa IOM-om (MoviEQ radionice i Mediality – radionice medijske pismenosti), izdvajaju od ostalih po metodologiji rada ali i kvalitetu prezentacije. Prema povratnim informacijama od imama  i mualima koji su prošli ove radionice i primjenili ih u radu sa mladima u svojim džematima čula sam samo najbolje impresije kako od imama koji su vodili radionice tako i od učesnika. Prije svega zbog toga što metodologija MoviEQ dovodi mlade do kreiranja vlastitih zaključaka i mišljenja. Ova metodologija je najbolji način za interaktivno učenje jer je u proces učenja uključen polaznik koji, uz vješto vođenje facilitatora i jako dobro osmišljene teme, navodi učesnika da uloži vlastite misaone napore i sam dođe do zaključaka, te formira vlastiti stav, ne čekajući da mu ga neko drugi oblikuje. Pri cijelom tom procesu učenja, učesnici uživaju otkrivajući na neki način sebe ali i dolaze do novih kvalitetnih spoznaja. Definitivno, trening MoviEQ za mene je najbolji trening i najbolja metodologija za razvijanje kompleksnog mišljenja i sagledavanja svijeta, stvari i ljudi sa više aspekata i iz više različitih perspektiva. Ovaj način promatranja svijeta oko nas daje nam jednu širu sliku i, rekla bih, slobodu u mišljenju koja nas lišava stereotipnih pristupa i pogleda na život, te jačanju i razvijanju kritičkog promišljanja. Ovu metodologiju je moguće primjeniti u svakodnevnom životu. Olakšava mi da prihvatim drugačija mišljenja i stavove i razumijem pozicije drugih pri čemu nemam nesigurnosti da jasno iskažem  šta mislim i držim se toga. Definitvno je primjenjljiva na sve aspekte života, a za mlade je korisna u vidu neformalne edukacije koja bi možda mogla biti ponuđena u vidu izborne nastave ili drugih vananstavnih aktivnosti u školama.„

 

Ermin Zahirović, koordinator Mreže mladih Medžlisa Islamske zajednice Kakanj:

„Nakon treninga za facilitaciju ovih radionica osjetio sam veliku korist za sebe, lično i profesionalno, jednostavno sam povećao repertoar svojih vještina i sadržaja u radu sa mladima. Ja sam već i ranije koristio neke slične metodologije i naprosto sam zaljubljen u ovakav oblik rada, te sam istovremeno postao najveći kritičar tradicionalnog, isključivo frontalnog (katedra) rada, naročito sa mladima. Iskreno, kada sam vidio koliko ove metodologije ostavljaju traga na učesnicima i koliko animiraju na akciju, što se mene tiče ja sam završio sa onim oblikom rada kakav sam ja imao kroz svoje formalno obrazovanje i za mene je sada nezamislivo raditi drugačije.“

 

Ahmed Hrustić, imam, Medžlis Islamske zajednice Zenica

„Imao sam priliku da prisustvujem MoviEQ radionicama kao i treningu facilitacije i moja iskustva su fantastična. Radionice su postavljene na način da svaki učesnik dobije priliku da iznese svoje mišljenje i svoje ideje. Na vrlo praktičan i dinamičan način radionice razvijaju vještine komunikacije i utječu na sticanje samopouzdanja što je vrlo bitno u radu sa mladim ljudima. Kao učesnik različitih vrsta programa i radionica mogu kazati da je metodologija ovih radionica fenomenalna i da nikada nisam prisustvovao radionicama koje na ovako fantastičan način razvijaju vještine kod mladih ljudi. Kao koordinator „Mreže mladih“ Muftijstva zeničkog organizirali smo nekoliko MoviEQ radionica sa mladima gdje je kroz radionice prošlo blizu 50 mladih ljudi. Metodologija koja se koristi u radionicama kod mladih ljudi je izazvala veliko interesovanje te su izrazili želju da će vrlo rado i u budućnosti da budu učesnici radionica koje koriste istu ili sličnu metodologiju.“ 

Tarik Aganović, imam, Medžlis Islamske zajednice Tuzla

„Od tenutka kada sam uključen, a uključen sam u ovaj program od samog početka, s velikom radoznalošću, koja će kasnije preći u radost, pristupao sam ovim radionicama.  Mnogo sam se okoristio njima, kako na polju mektebske pouke i nastave, tako i u radu sa džematlijama u misiji koju obavljam, a posebno u radu sa mladima. Sticanje novih poznanstva, iskustava a posebno prijateljstava koja će, nadati se, trajati čitav život samo pozitivno nosim sa svih naših MoviEQ radionica. Odlična grupa, fantastični facilitatori, elokventan način prenošenja iskustva u interakciji, odlično odrađene radionice, iskustva koja se ne mogu platiti novcem, su sjećanja i radosti koji mene vežu kada se spomenu MoviEQ radionice. Treninzi koje smo imali u nekoliko navrata promijenili su i moj pristup nadolazećim problemima, s onime što sam i sam doživljavao na terenu. To je jedina obaveza koju radim a koja me uz podučavanje odmori, oraspoloži i navede na razmišljanje u drugačijem pravcu.“

 

Abdulah Husić, imam, Medžlis Islamske zajednice Tuzla

„Kao koordinator za rad sa mladima imao sam priliku prisistvovati raznim seminarima, edukacijama ili treninzima kako bih se osposobljavao da ovaj zadatak izvršavam na što bolji i uspješniji način. Trening MoviEQ je sigurno na mene ostavio najbolji dojam i sigurno sam se najviše okoristio upravo naučenim na ovom treningu.“

 

Sumedin Kobilica, imam, Medžlis Islamske zajednice Zenica

„Ovakve radionice su zasigurno budućnost u radu sa mladima i teme koje se nude mladima kroz MoviEQ radionice imaju vidljive rezultate nakon prvog evaluacijskog upitnika. Imaju poseban efekat i mlade uče kritičkom mišljenju, koje u osnovi ima cilj da akceptiraju ono što je korisno, a klone se pogubnih i štetnih pojava. U radu sa mladima sam koristio i koristim sesije MoviEQ radionica i na praktičnom planu primijetne su promjene u samom mišljenju, razmišljanju i zaključivanju kod mladih.“

Mi u IOM-u smo zahvalni na prilici za suradnju sa ovim fantastičnim ljudima i obradovani spoznajom da zajedno doprinosimo društvu i odolijevamo poteškoćama s kojima se susrećemo.