Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije podržava Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) u jačanju zemalja Zapadnog Balkana (WB) u upravljanju migracijama

Date Publish: 
Friday, July 9, 2021

 

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije podržava Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) u jačanju zemalja Zapadnog Balkana (WB) u upravljanju migracijama

 

 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina - IOM pokreće projekat od 1,5 miliona EUR, kojeg finansira Migracijski fond italijanskog Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje. Projekat će podržati državne vlasti na Zapadnom Balkanu u odgovoru na migracijsku situaciju na način da odgovor bude zasnovan na dokazima, zasnovan na zaštiti kao i odgovor na migracije predvođen zajednicom.

Osamnaestomjesečni projekat „Jačanje zajednice i migracijski odgovor zasnovan na dokazima u Bosni i Hercegovini i poboljšanje prikupljanja podataka o migrantima na Zapadnom Balkanu“ temelji se na tri glavna ishoda: generiranje najnovijih podataka o miješanim migracijskim tokovima koji će biti dostupni ključnim akterima na Zapadnom Balkanu; za podršku vlastima u Bosni i Hercegovini (BiH) da osiguraju adekvatan smještaj i otklone nedostatke u kapacitetima za identifikaciju, skrining i registraciju migranata; i za angažiranje društveno odgovornih preduzeća u BiH da poboljšaju ekološku održivost i ekonomsku efikasnost privremenih prihvatnih centara.

Da bi se kreatorima politika, učesnicima i akterima koji učestvuju u odgovoru omogućila prilagođenija pomoć, projekat će podržati regionalne napore na primjeni metodologije prisutnosti migranata, koja je dio IOM-ovog globalnog sistema Matrice praćenja raseljenosti (DTM), za prikupljanje i analizu podataka o broju iregularnih migranata unutar i izvan službenih prihvatnih centara i distribucije bitnih sveobuhvatnih informacija o mobilnosti, ranjivostima i potrebama migranata.

Nadalje, projekat će podržati državne vlasti BiH kroz tehničku pomoć i prijenos znanja za upravljanje novim privremenim prihvatnim centrom Lipa u Unsko-sanskom kantonu, na način koji će bit zasnovan na zaštiti i u koordinaciji sa svim relevantnim domaćim i međunarodnim partnerima.

Na kraju, projekat će olakšati pilotiranje inicijativa socijalnog poduzetništva kako bi se doprinijelo migracijskom odgovoru u BiH. Koristeći ekološku održivost i ekonomsku efikasnost kao vodeće principe za pilot inicijative, projekat će težiti jačanju građanskog aktivizma i socijalne kohezije između zajednica domaćina i migrantske populacije pružanjem usluga koje će voditi zajednice u prihvatnim objektima.