Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Češke podržava Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) u jačanju Bosne i Hercegovine (BiH) u upravljanju migracijama

Date Publish: 
Friday, July 16, 2021

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Češke podržava Međunarodnu organizaciju za migracije (IOM) u jačanju Bosne i Hercegovine (BiH) u upravljanju migracijama

 

 

Sarajevo, Bosna i Hercegovina - IOM pokreće projekat u vrijednosti 785.000 USD kojeg finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova Češke Republike kroz projekat “Aid in Place”.

Projekat će biti komplementaran aktivnostima trenutnog humanitarnog odgovora u BiH, kako bi se bolje razumio obim migranata i tražilaca azila koji prolaze i koji se nalaze u BiH, lokacije na kojima se nalaze, obrasci kretanja, profil i potrebe, te će podržati tekući Program potpomognutog dobrovoljnog povratka i reintegracije – Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR) za podršku dobrovoljnim, informiranim, sigurnim, humanim i dostojanstvenim opcijama povratka i reintegracije za migrante koji se nalaze u BiH.

Dvanaestomjesečni projekt „Jačanje odgovora na migracije zasnovanog na dokazima kroz pojačano prikupljanje podataka o prisutnosti migranata u Bosni i Hercegovini i osposobljavanje države da obrađuje povratak migranata u zemlje porijekla“ temelji se na tri glavna ishoda: generiranju najnovijih podataka o mješovitim migracijskim tokovima koji će biti dostupni ključnim akterima u BiH; pružanju podrške državnim vlastima u BiH u pružanju smjernica o tome kako bolje upravljati i analizirati podatke i riješiti nedostatke u kapacitetima za identifikaciju, skrining i registraciju migranata; jačanju kapaciteta državnih vlasti u BiH da migrantima ponude trajna rješenja i pomognu u procesu povratka u zemlje porijekla.

Da bi se kreatorima politika, učesnicima i akterima koji učestvuju u odgovoru omogućila prilagođenija pomoć, projekat će podržati napore države da primijeni metodologiju prisutnosti migranata, koja je dio IOM-ovog globalnog sistema Matrice praćenja raseljenosti (DTM), za prikupljanje i analizu podataka o broju iregularnih migranata unutar i izvan službenih prihvatnih centara i distribucije bitnih sveobuhvatnih informacija o mobilnosti, ranjivostima i potrebama migranata.

Nadalje, projekat će podržati državne vlasti u BiH kroz tehničku pomoć i prijenos znanja kako bi se poboljšalo prikupljanje podataka i analiza, posebno u okviru sistema upravljanja SMART CAMP, te kako bi se bolje identificirale i pružile usluge zasnovane na zaštiti migranata kako unutar tako i izvan privremenih prihvatnih centara u BiH.

Na kraju, projekat će osigurati informirano odlučivanje migranata o njihovoj odluci o povratku. Kroz terenske aktivnosti, širenje informacija i ažuriranje i promociju upotrebe aplikacije Support for Migrants (https://supportformigrants.com/), kao i aplikacije za pružanje informacija i prijave za AVRR - MiRA WB, pružanjem savjetovanja za pojedince i porodice, projekat će nastojati poboljšati poznavanje IOM-ovog AVRR programa, osiguravajući da se pružaju relevantne/ažurirane informacije novoregistriranim migrantima.