"Let's get to know each other" - project proposal resulted from Community Dialogue

Date Publish: 
Monday, December 17, 2018

 

“Upoznajmo se” - projektna ideja nastala kroz Dijalog u zajednici zahvaljujući grupi 30 mladih iz Tuzle.

Zajedničkim radom kroz dijalog, ova grupa došla je na ideju da, u svojoj lokalnoj zajednici rade na rješavanju problema kao što su: nedostatak motivacije, društvenog neangažiranja na nivou lokalne zajednice, problem stereotipnih predrasuda i neupućenosti u druge i drugačije, te problem nepostojanja međusobne komunikacije i neshvatanja zajedničkih interesa između mladih osoba.

Nekoliko je faza kroz koje će mladi proći u cilju boljeg međusobnog upoznavanja, a one se sastoje od zajedničkog izleta koji će imati zabavni i edukativni karakter, kreativnih radionica, ali i osiguravanja prostora za razmjenu društveno korisnih stvari između mladih koji imaju iste ili slične interese i to na nivou lokalne zajednice.

Ova aktivnost je organizovana u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", kojeg implementira IOM, a podržava je Vlada Velike Britanije.

***

"Let's get to know each other" - project proposal resulted from Community Dialogue, thanks to the group of 30 young people from Tuzla.

Working together within this Dialogue, this group came to an idea to work on solving the problems in their community such as: lack of motivation of young people, social inactivity of young people at the local community level, problem of stereotypical prejudices and ignorance of others and different, as well as the problem of lack of mutual communication and common interests among young people.

There are several phases for young people to go through that aim to get to know each other, and they are consisted of road trips that are going to be entertaining and educational, creative workshops, and ensuring space for the exchange socially helpful things between young people who have similar or the same interests on a local community level.

This activity is organized as part of the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina", implemented by IOM and supported by British Embassy Sarajevo.