IOM supported BiH authorities in opening of two new temporary migrant accommodation centers

Date Publish: 
Saturday, October 27, 2018

 

IOM je u protekla tri dana pomogao vlastima u BiH da otvore dva nova privremena centra za smještaj migranata, u kasarni Ušivak (Hadžići) i fabrici Bira (Bihać), u saradnji sa UNHCR-om i partnerima iz civilnog društva.

“Ovo je drugi najvažniji događaj nakon otvaranja hotela Sedra. Ovo neće samo osigurati odgovarajući privremeni smještaj i pomoć migrantima koji putuju preko teritorije Bosne i Hercegovine, već će doprinijeti i smanjenju pritiska na lokalno stanovništvo, naročito u Bihaću, te će poboljšati bezbjednosnu situaciju u pogođenim zajednicama” rekao je Peter Van der Auweraert, IOM Koordinator za Zapadni Balkan. 

Jučer je u Ušivku smješteno 360 izbjeglica i migranata, nakon što je centar u srijedu otvorio svoja vrata. Većina korisnika je prebačena iz Unsko-sanskog kantona, dok preostali broj dolazi iz područja Sarajeva.

Korisnici Ušivka su uglavnom muškarci – samci, te izvjestan broj ranjivih adolescenata, dok su porodice iz Unsko-sanskog kantona prebačene u Salakovac i Azilantski centar u Delijašu.

Fabrika Bira u Bihaću se priprema da dočeka prvu grupu od 117 migranata, koji su stigli jučer. Prioritet je dat porodicama, djeci bez pratnje i drugim ranjivim migrantima, koji su spavali u šatorima i drugim improviziranim skloništima u parku u blizini đačkog doma.

Bivši đački dom je tokom prethodnih dana nadmašio svoje kapacitete u kom je boravilo više od 1100 pojedinaca, kako unutar tako i u okolini zgrade, što je zahtijevalo brzo premještanje dijela ove populacije.

IOM će i u narednim danima nastaviti da osigurava transfer do 450 migranata u fabriku Bira, što će, ako se ne poveća broj migranata u Bihaću, omogućiti uklanjanje šatora oko đačkog doma. Migranti, koji se premješteni u fabriku Bira, smješteni su u gumene šatore i kontejnere prilagođene za zimske uslove, koji su svi smješteni u nekadašnje fabričke hale, imali su ljekarski pregled, te im je osigurana hrana, deke, higijenske i druge osnovne potrepštine, a Crveni križ grada Bihaća će im osigurati tri obroka dnevno.

IOM osigurava podršku vlastima u BiH u pronalaženju održivih rješenja vezanih za odgovarajući smještaj za migrante, koji se trenutno nalaze u Trnovima u blizini graničnog prelaza Maljevac, nedaleko od Velike Kladuše. U međuvremenu, Crveni križ FBiH osigurava migrantima tri obroka dnevno. Osoblje IOM-a na terenu je potvrdilo da migranti, koji su se smjestili u blizini graničnog prijelaza, imaju pristup hrani koja se distribuira u Trnovima.

Ove intervencije je omogućila podrška Generalne direkcije za evropsku civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (DG ECHO) i podrška Generalne direkcije za politke susjedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR), koje su osigurale 1,2 miliona odnosno 6 miliona eura, te zahvaljujući 1 milionu eura koje je donirala Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB).

***

In the past three days IOM supported BiH authorities in opening of two new temporary migrant accommodation centres, Usivak (Hadzici) and Bira (Bihac), in cooperation with UNHCR and civil society partners. 

"This is the second most important development after the opening of Sedra. These will not only provide the migrants transiting through Bosnia and Herzegovina with more adequate temporary shelter and assistance, but also contribute to reduce the pressure on the local population especially in Bihac and improve security situation in affected communities" says Peter Van der Auweraert, IOM Coordinator for the Western Balkans. 

Yesterday, 360 refugees and migrants are accommodated in Usivak, which opened its doors this Wednesday. The majority was transferred from Una-Sana Canton, while the rest comes from Sarajevo area. 

The Usivak population consists mostly of single males and a number of vulnerable adolescents, with families from Una-Sana Canton having been transferred to Salakovac and the asylum centre in Delijas. 

In Bihac, Bira factory has been prepared for welcoming the first group of 117 migrants, who arrived yesterday. Priority was given to families, unaccompanied children and other vulnerable migrants who have been sleeping in tents and other makeshift shelters in the park around Djacki dom. 

In the past few days, the former dormitory had surpassed its maximum capacity with more than 1100 individuals inside and around the building, calling for urgent relocation of part of its population. 

In the coming days IOM will continue to support the transfer of up to 450 migrants to Bira, which if the number of migrants in Bihac does not increase further, would allow for the removal of the tents around Djacki dom. Migrants transferred to Bira are hosted in rub-hall tents and winterized containers all placed inside the former factory halls, have undergone medical screening and are being provided with food, blankets, hygienic and other basic supplies and will also receive three meals a day prepared by the Bihac Red Cross. 

IOM is supporting the BiH authorities working on a sustainable solution to provide adequate shelter to migrants currently in Trnovi field and near Maljevac border crossing near Velika Kladusa. In the meanwhile, through the FBiH Red Cross, migrants in Velika Kladusa are provided with three meals a day. IOM staff in the field confirmed that migrants camped near the border crossing point have access to food distributed in Trnovi. 

These interventions have been made possible thanks to the support of the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid (DG ECHO) and the Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR), who respectively contributed with EUR 1.2 million and EUR 6 million, and thanks to EUR 1 million donated by the Council of Europe Development Bank (CEB).