IOM organized the ninth regular coordination meeting of the directors of Border Police agencies from Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Kosovo*

Date Publish: 
Wednesday, May 22, 2019

 

17. maja 2019. godine, IOM je organizovao deveti redovni koordinacijski sastanak direktora granične policije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Kosova*. Ovi sastanci, koji se održavaju redovno, služe za razmjenu informacija o migracijskim trendovima i rutama, kao i o glavnim promjenama u načinu djelovanja krijumčara. Imajući u vidu da se u ljetnom periodu obično povećava broj dolazaka, u diskusiju na ovom sastanku su uključeni i predstavnici zemalja Zapadnog Balkana koji rade na analizi rizika i planiranju nepredvidivih situacija.

Sastanak je organizovan u okviru regionalnog projekta “Jačanje kapaciteta i mehanizama za identifikaciju i zaštitu ranjivih migranata na Zapadnom Balkanu“, koji je finansiran od strane američkog Državnog biroa za stanovništvo, izbjeglice i migracije.

*Ovaj naziv je upotrijebljen bez predrasude o poziciji statusa, a u skladu je sa UNSCR 1244/1999 i stavom Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

***

On 17 May 2019, IOM organized the ninth regular coordination meeting of the directors of Border Police agencies from Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Kosovo*. These regular gatherings serve to exchange information on migration trends and routes as well as main changes in smugglers’ modus operandi. Having in mind that in summer usually the number of arrivals increase, representatives of the Western Balkan countries working on risk analysis and contingency planning have also been included in the discussion.

The meeting was organized in the framework of the regional program “Enhancing Capacities and Mechanisms to Identify and Protect Vulnerable Migrants in the Western Balkans”, financed by the U.S. State Department, Bureau of Population, Refugees and Migration.

* References to Kosovo shall be understood to be in the context of United Nations Security Council resolution 1244 (1999).