Implementation of activities in Foca

Date Publish: 
Tuesday, April 3, 2018

 

A group of youth from Foca were trained how to use the sound system they provided within the project "To hear us louder"! This is one of the activities proposed in "Community Dialogue" within the project "Community Based Approach to Support Youth in Targeted Municipalities in Bosnia and Herzegovina" implemented by the IOM, and supported by the USAID Bosnia and Herzegovina, British Embassy Sarajevo and the Embassy of the Republic of Italy in Bosnia and Herzegovina. Sound system will be located in the "Sveti Sava" Elementary School, and Petko Vukadinovic, a teacher of music culture, was responsible for the training.

***

Grupa mladih iz Foče edukovana je kako da koristi ozvučenje koje su obezbijedili radeći na projektu "Da nas čuju glasnije"! Riječ je o aktivnosti koju su predložili na "Dijalogu u zajednici" u sklopu projekta "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini". Ozvučenje će se nalaziti u Osnovnoj školi "Sveti Sava", a za edukaciju je bio zadužen Petko Vukadinovic, nastavnik muzičke kulture. Mladi će naučeno koristiti u daljim aktivnostima planiranim kroz pomenuti projekat koji sprovodi IOM, a podržavaju USAID BiH, Vlada Velike Britanije i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.